Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Modele ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary w teologii latynoamerykańskiej

Andrzej Pietrzak

Wydawnictwo KUL, 2013
Stron: 458
Dział:
ISBN: 9788377026557
 
 
 

 

Andrzej Pietrzak

Wydawnictwo KUL, 2013

Dział:

Stron: 458

ISBN: 9788377026557

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

I. Metodologiczno-teologiczny kontekst problematyki modelu i teologii latynoamerykańskiej

1. Model ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary
1.1. Model idealizacyjno-użyteczną konstrukcją umysłu
1.2. Kategoria modelu w teologii
1.2.1. Modele i paradygmaty w historii teologii
1.2.2. Modele we współczesnych badaniach teologicznych
1.2.3. Modele związków wiary (teologii) i kultur
1.3. Modele misji ad gentes
1.4. Modele pastoralne i reewangelizacji
1.5. Metoda tworzenia modeli
1.6. Definicja modelu ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary
1.6.1. System idealizacyjny
1.6.2. Relacyjny system uczestników
1.6.3. Celowy system działań

2. Corpus theologiae latinoamericanorum
2.1. Teologia jako nauka
2.1.1. Teologia w syntonii z Pismem Świętym i Tradycją we wspólnocie Kościoła
2.1.2. Nowe sposoby refleksji nad nadzieją chrześcijańską
2.1.2.1. Teologie wyzwolenia
2.1.2.2. Teologie indiańskie i afrolatynoamerykańskie
2.1.2.3. Teologie feministyczne
2.1.2.4. Teologia i duchowość
2.2. Teologia w realizacji misji Kościoła
2.3. Theologia omnioccultata


II. Model organiczno-wstępujący

1. Rzeczywistość uczestnikiem ewangelizacji i teologii
1.1. Koncepcja rzeczywistości
1.2. Teologiczny sens rzeczywistości
1.3. Imperatyw poznawania rzeczywistości

2. Ontologia miłości
2.1. Amor fontalis
2.2. Cur Deus homo?
2.3. Sakramentalność stworzeń i historii

3. Kościół w stanie permanentnej misji ewangelizacyjnej
3.1. Kościół wspólnotą uczniów i misjonarzy Jezusa Chrystusa
3.2. Kościół sakramentem Chrystusa w świecie wielokulturowym
3.3. Inkulturacja metodą działania uczniów i misjonarzy Jezusa Chrystusa
3.4. Wspólnota eklezjalna w dialogu
3.4.1. Dialog wewnątrzeklezjalny
3.4.2. Dialog ekumeniczny
3.4.3. Dialog międzyreligijny
3.4.4. Dialog społeczny
3.4.5. Dialog międzykulturowy

4. Metoda widzieć - oceniać - działać
4.1. Widzieć - mediacja socjoanalityczna
4.2. Oceniać - mediacja hermeneutyczna
4.3. Działać - mediacja praktyczna


III. Model wyzwolenia

1. Cur liberatio hominis?
1.1. Kontekst narodzin i rozwoju modelu wyzwolenia
1.1.1. Kontekst historyczny
1.1.2. Kontekst filozoficzny
1.1.3. Kultura wyzwolenia
1.2. Zbawienie w Jezusie Chrystusie a wyzwolenie w historii - modele uzasadnień
1.2.1. Problematyzacja
1.2.2. Model biblijno-historiozbawczy
1.2.3. Model chalcedoński
1.2.4. Inne uzasadnienia

2. Liberatio hominis a quo?
2.1. Zbawienie - wyzwolenie z grzechów
2.2. Antropo-socjo-eko-eklezjo-poiesis

3. Liberatio hominis ad quod?
3.1. Wyzwalać do prawdy o Jezusie Chrystusie
3.2. Wyzwalać do prawdy o Kościele
3.3. Wyzwalać do prawdy o człowieku i wspólnocie

4. Quomodo liberatio hominis?
4.1. Mikro- i makronawrócenie
4.2. Krytyczno-poietyczna funkcja wiary i teologii


IV. Model inkulturacyjnej ewangelizacji życia wewnętrznego

1. Czerpać z własnej studni oraz ze studni obcych
1.1. Antropologiczno-kulturowe uwarunkowania życia wewnętrznego
1.2. Duchowość między nova et vetera
1.3. Kryteria w duchowej drodze

2. Teologiczne inspiracje życia wewnętrznego
2.1. Wsłuchani w słowo Boże
2.2. Ze źródła trynitarnej miłości
2.3. W szkole Jezusa Chrystusa
2.4. Bogurodzica matką chrystycznej poiesis ludzkości

3. Homo contemplativus in via
3.1. Itinerarium
3.2. Obecność - świadectwo - dialog - kerygmat - osmoza - kontemplacja - mistyka
3.3. Kulturowy broker

Podsumowanie

An outline of the book
Skróty
Bibliografia
Indeks nazwisk