Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Proces budowania narodu czarnogórskiego w latach 1991-2018. Geneza i uwarunkowania

Agata Beata Domachowska

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019
Stron: 328
Dział:
ISBN: 9788381800242
 
 
 

 

Agata Beata Domachowska

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019

Dział:

Stron: 328

ISBN: 9788381800242

Z uwagą obserwuję publikacje dr Agaty Domachowskiej dotyczące jej badań obszaru Bałkanów. Autorka [...] od lat bowiem skupia się na zgłębieniu procesów zachodzących na tym obszarze [...]. Ma ugruntowaną wiedzę na temat Bałkanów, bowiem już wcześniej prowadziła w tym regionie badania dotyczące problematyki procesów narodowotwórczych. Pozwoliło to na ugruntowane obserwacje procesów społecznych i dokonanie pogłębionych analiz porównawczych. Zaowocowało to szeroką perspektywą badawczą uzupełnioną systematyczną kwerendą także w innych państwach tego regionu [...]. Książka ma charakter nowatorski – w polskiej i europejskiej literaturze przedmiotu nie ukazała się dotąd praca na ten temat [...]. Jest to znakomita monografia ukazująca w sposób wysoce kompetentny proces narodowotwórczy w Czarnogórze, państwie o wyjątkowo złożonej strukturze narodowościowej.

                                                                                                                                    Z recenzji dr. hab. Piotra Grochmalskiego