Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Polityka właścicielska państwa w okresie transformacji systemowej. Próba syntezy

Piotr Kozarzewski

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2019
Stron: 348
Dział:
ISBN: 9788322792049
 
 
 

 

Piotr Kozarzewski

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2019

Dział:

Stron: 348

ISBN: 9788322792049

Temat pracy jest bardzo aktualny ze względu na wydarzenia i trendy w polityce gospodarczej ostatnich lat w Polsce i na świecie, które wskazują na wzrost roli państwa, także w sferze szeroko rozumianej własności. Całościowe podejście do polityki właścicielskiej państwa w całym okresie transformacji w jego dwóch różnych wymiarach (zmian własnościowych i nadzoru nad sektorem własności państwowej) uważam za dobry i ambitny pomysł, dotąd niezrealizowany w literaturze krajowej i zagranicznej i wzbogacający naszą wiedzę. Jego realizacja wymagała oryginalnego ujęcia wykorzystującego bogaty dorobek Autora z jego badań nad transformacją postsocjalistyczną i jego doświadczeń praktycznych oraz kontaktów międzynarodowych. Samo to podejście stanowi już o wysokiej wartości omawianej pracy.

Z recenzji prof. dr hab. Barbary Błaszczyk