Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ekonomiczne problemy fałszowania żywności. Instrumenty przeciwdziałania

Aleksandra Kowalska

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2019
Stron: 300
Dział:
ISBN: 9788322792025
 
 
 

 

Aleksandra Kowalska

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2019

Dział:

Stron: 300

ISBN: 9788322792025

Praca ma charakter monografii dojrzałej naukowo, w pełni udokumentowanej empirycznie, rozprawy wnoszącej nowe wartości do teorii ekonomii i polityki gospodarczej. Wydobycie i naświetlenie problematyki phishingu i powiązanie jej z gospodarką żywnościową, a także koncepcji food integrity należy uznać za nowatorskie i odkrywcze. Przedstawiona analiza i ocena rozwiązań systemowych służących prewencji i walce z fałszowaniem żywności wskazuje na wysokie kompetencje autorki do wypowiadania się w tej problematyce. Na uwagę zasługuje wnikliwość i szczegółowość przeprowadzonych analiz i ocen, trafność wnioskowania oraz umiejętne wspieranie własnych wyników badań empirycznych doniesieniami i poglądami innych autorów. Konkluzje, będące efektem własnych przemyśleń autorki, stanowią wkład do nauk ekonomicznych. Stworzona koncepcja polityki bezpieczeństwa żywności w UE oraz polityki przeciwdziałania łagodzenia skutków zafałszowań żywności ma charakter racjonalny i udokumentowany.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. dr. h.c. Mieczysława Adamowicza