Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Sacrum w doświadczeniu kobiet. Kulturowe perspektywy: polska i światowa

Kalinowski Daniel red. , Juchniewicz Emilia red. ,

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej , 2019
Stron: 300
Dział:
ISBN/ISSN: 9788374672993

 

Autor: Kalinowski Daniel red. , Juchniewicz Emilia red. ,

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej , 2019

Dział:

Stron: 300

ISBN/ISSN: 9788374672993

W naszej monografii zajmujemy się głównie wyrażaniem sacrum przez kobiety używające języka polskiego. To bardzo rozległa i długa tradycja, od średniowiecza związana z chrześcijaństwem, najczęściej w jego monastycznej formie. Chcemy jednak skupić się nie tylko na tekstach religijnych mistyczek, ale również na obrazach literackich, figurach na wskroś fikcyjnych, które powstawały i wciąż powstają w polskojęzycznej poezji, prozie i dramacie. Zwłaszcza interesują nas obecne ekspresje kobiecego opisu sacrum, ponieważ z jednej strony rozwijają tradycję katolicką, z drugiej zaś wychylają się ku nurtom duchowości alternatywnej czy prywatnej. Są to oczywiście zjawiska osadzone w określonym środowisku historycznym czy kulturowym i mające liczne konteksty znaczeniowe, których nie zdołamy wyczerpująco w ramach jednego zbioru wyjaśnić. Próbujemy zatem bardziej zająć się tymi sprawami przede wszystkim z rodzimej perspektywy. Jednocześnie jednak mamy świadomość, że podkreślając polski punkt widzenia, należy dopuścić do głosu badaczy ukazujących zjawiska zachodzące poza kręgiem polskojęzycznym i ściśle chrześcijańskim, ponieważ współczesna literatura nie może już być wyłącznie jednojęzyczna.

Fragment Wstępu