Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Sacrum w wyobrażeniach pogańskich Prusów. Próba interpretacji na pograniczu historii i etnologii religii

Paweł Kawiński

TOWARZYSTWO NAUKOWE PRUTHENIA, 2018
Stron: 409
Dział:
ISBN: 9788394443146
 
 
 

 

Paweł Kawiński

TOWARZYSTWO NAUKOWE PRUTHENIA, 2018

Dział:

Stron: 409

ISBN: 9788394443146

Spis treści:

Wykaz skrótów  /9

Wstęp  /13

1. Temat pracy  /13

2. Stan badań nad religią staropruską  /19

3. Stan bazy źródłowej  /34

4. Pojęcie sacrum w badaniach nad kulturami plemiennymi  /44

5. Cel i konstrukcja pracy  /52

Rozdział 1. Etnolingwistyczny model kultury staropruskiej  /57

1.1. Kategorie życia i śmierci  /60

1.2. Wyobrażenie świata  /62

1.3. Człowiek i życie społeczne  /74

1.4. Konceptualizacja czasu i przestrzeni  /127

Rozdział 2. Próba lingwistycznej identyfikacji zjawisk związanych ze sferą świętości  /135

2.1. Staropruskie kategorie aksjologiczne  /136

2.2. Staropruskie słownictwo sakralno-rytualne  /142

Rozdział 3. Od wyobrażeń o sakralnej mocy do kategorii bóstw i ich kultu  /167

3.1. Przykłady praktyk i obiektów znamionujących pierwotną strukturę sacrum  /167

3.2. Bóstwa w strukturze wierzeń staropruskich  /189

3.3. Znaczenie funkcjonariuszy kultu  /215

Rozdział 4. Przejawy sacrum w waloryzacji przestrzeni  /251

4.1. Struktura i funkcje ośrodków kultu  /251

4.2. Organizacja przestrzeni sakralnej na tle osadnictwa  /272

Rozdział 5. Zaświaty w wierzeniach i obrzędach staropruskich  /307

5.1. Wyobrażenia metamorfozy magicznej  /308

5.2. Eschatologia  /318

Zakończenie  /343

Mapy i ilustracje  /347

Bibliografia  /351

Indeksy  /387

- Indeks osób i postaci mitologicznych  /387

- Indeks nazw geograficznych i etnicznych  /400