Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Legalność zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jakub Grygutis

Wydawnictwo: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo, 2019
Stron: 252
Dział:
ISBN/ISSN: 9788323347088

 

Autor: Jakub Grygutis

Wydawnictwo: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo, 2019

Dział:

Stron: 252

ISBN/ISSN: 9788323347088

Monografia stanowi analizę problematyki dostępu do polskiego rynku pracy dla cudzoziemców. W pierwszej części książki znajdują się ogólnoteoretyczne rozważania, w  tym opis modelowych rozwiązań oraz funkcji prawnych ograniczeń w dostępie do rynku pracy.

Druga część opracowania zawiera analizę rozwiązań prawnych, zwłaszcza poświęconych wykładni przepisów dotyczących wydawania, cofania i uchylania zezwoleń na pracę. W części tej Jakub Grygutis przedstawia problemy mogące pojawić się w praktyce stosowania prawa. Autor książki posługuje się przykładami problemów i propozycjami rozwiązań opartych na przepisach i wnioskowaniach prawniczych. Podobnej analizie poddaje zezwolenie na pracę sezonową i oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku.

Ostatnią część monografii poświęcono nielegalnemu wykonywaniu pracy przez cudzoziemca. Autor analizuje zarówno samo pojęcie nielegalnego wykonywania pracy, jak też konsekwencje prawne przewidziane dla cudzoziemca i dla podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi. Rozdziały te mają charakter komentarzowy.