Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Polski biedermeier - romantyzm "udomowiony"

red. Rodriguez Agnieszka Rosales

MAŁGORZATA GMURCZYK-WROŃSKA "WYDAWNICTWO NERITON", 2018
Stron: 398
Dział:
ISBN: 9788366018129
 
 
 

 

Książka, którą oddajemy do rąk czytelnika, jest pokłosiem wystawy Biedermeier, prezentowanej w Muzeum Narodowym w Warszawie w 2017 r., i towarzyszącej jej międzynarodowej konferencji Polski biedermeier – romantyzm „udomowiony”, współorganizowanej przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Narodowe w Warszawie. Ekspozycja ukazywała tzw. sztukę mieszczańską w szerokim kontekście środkowoeuropejskim, naświetlając wiele kluczowych zagadnień ówczesnej kultury, lecz nie wyczerpując wszystkich jej wątków. Zadaniem sesji i niniejszej publikacji jest pogłębienie i wzbogacenie studiów nad biedermeierem z uwzględnieniem jego polskich adaptacji i aspektów, zjawisk regionalnych, związków polskich artystów i rzemieślników z niemieckimi i austriackimi ośrodkami sztuki, recepcji kul-tury mieszczańskiej przez „potomków Sarmatów” – ziemiaństwo.
Fragment Wstępu Agnieszki Rosales-Rodriguez