Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Państwo, właściciele i ich spadkobiercy wobec mienia pozostawionego przez obywateli polskich w województwiach wschodnich m

Anna Korzeniewska-Lasota

Arche, 2018
Stron: 492
Dział:
ISBN: 9788388445903
 
 
 

 

Anna Korzeniewska-Lasota

Arche, 2018

Dział:

Stron: 492

ISBN: 9788388445903

"Problematyka skutków utraty przez Polskę województw wschodnich na rzecz byłych republik radzieckich to zagadnienie ze wszech miar ważne, tak z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego – w szczególności politycznego i prawnego, ale także społeczno-gospodarczego i moralnego („sprawiedliwościowego”). Jest to także problematyka aktualna – kwestia reprywatyzacji, w różnych kontekstach prawnych, nie jest do końca i ostatecznie rozwiązana. Autorka po pierwsze przedstawia „uprawnienia właścicieli i ich spadkobierców względem mienia, które zostało pozostawione przez obywateli polskich wskutek zmiany granicy wschodniej i następujących w związku z nią przesiedleń”, po drugie zaś analizuje „charakter prawny, okoliczności zawarcia i wykonania tzw. układów republikańskich, w zakresie realizacji prawa do rekompensaty”. Ustalenia w tym zakresie mają charakter historyczny oraz współczesny, dogmatyczny; są przeprowadzone na gruncie prawa do dziś obowiązującego. Autorka stara się również zdiagnozować przyczyny przedłużania się procesu realizacji zobowiązań państwa polskiego przewidzianych w układach republikańskich".
Z recenzji dr. hab. Adama Doliwy, profesora Uniwersytetu w Białymstoku