Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

O duchu benedyktyńskim

Ooost Karol van

Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów, 2018
Stron: 158
Dział:
ISBN: 9788373548572
 
 
 

 

Ooost Karol van

Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów, 2018

Dział:

Stron: 158

ISBN: 9788373548572

Teksty o. Karola van Oost zebrane w niniejszym tomie nigdy wcześniej nie tworzyły zwartej kompozycji. Ich publikacja w postaci jednej książki nie była jednak trudna: każdy z zamieszczonych tu tekstów nasycony jest tą samą myślą przewodnią, którą stanowi głęboka fascynacja duchem benedyktyńskim. Różne wypowiedzi o. Karola, publikowane wcześniej w czasopismach lub wygłaszane jako konferencje, tworzą jeden strumień myśli, wewnętrznie zgodny i uporządkowany, a ideał benedyktyński w nich zawarty jest nie tylko wyrazem osobistych przemyśleń autora, ale również odbiciem wielowiekowej tradycji życia mniszego.

By oddać koloryt czasów, w których powstawały zamieszczone tu teksty zdecydowaliśmy się dołączyć do książki zdjęcia z archiwum opactwa tynieckiego. Niektóre z nich publikowane są pierwszy raz.