Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Stosunki bilateralne Polski z państwami andyjskimi 1918-2018

Anna Ratke-Majewska

FNCE sp. z o.o., 2019
Stron: 456
Dział:
ISBN: 9788395152351
 
 
 

 

Anna Ratke-Majewska

FNCE sp. z o.o., 2019

Dział:

Stron: 456

ISBN: 9788395152351

"Niniejsza publikacja, koncentrując się na omówieniu realizacji celów polityki zagranicznej państwa polskiego w jego relacjach z subregionem andyjskim w latach 1918-2018, skupia się na zagadnieniach nieznajdujących do tej pory odzwierciedlenia w literaturze naukowej. Tym sposobem uznać ją należy za pozycję szczególną na tle opracowań na temat stosunków polsko-latynoamerykańskich, opierającą się na analizie niekomentowanych wcześniej źródeł i prezentującą niezgłębianą jeszcze problematykę."

Z recenzji Prof. dra hab. Bogusława Jagusiaka

"Długo czekałem na wydanie publikacji, która przedstawiałaby stosunki polityczne, gospodarcze oraz kulturalne Polski z państwami Ameryki Łacińskiej tak szczegółowo i w tak rozległej perspektywie czasowej."

Z recenzji wydawniczej Prof. WAT dra hab.Jerzego Stańczyka