Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Pamięć o Zagładzie w polskojęzycznej i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoah

red. Elżbieta Żurek , red. Wieńczysław Niemirowski

Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwers, 2019
Stron: 337
Dział:
ISBN/ISSN: 9788373068421

 

Autor: red. Elżbieta Żurek , red. Wieńczysław Niemirowski

Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwers, 2019

Dział:

Stron: 337

ISBN/ISSN: 9788373068421

Książka Pamięć o Zagładzie / Das Gedähtnis an die Shoah, wpisując się we współczesne badania nad Holokaustem, stanowi wyjątkowy zbiór, na który złożyły się rozprawy polskich i niemieckich naukowców. [...] Ta wyjątkowość nie wynika jedynie z komparatystycznego charakteru tomu, [...] tym bowiem, co go wyróżnia, jest też z pew­nością próba dokonania wieloaspektowej refleksji nad najnowszą literaturą tworzoną przez drugie i trzecie pokolenie post-Szoah. Zadanie niełatwe, tym bardziej, że badacze nie tylko poddają krytycznej lekturze teksty z ostatniego dwudziestolecia, ale i stosują wobec nich alternatywne metodologie [...]. W przejrzystej kompozycji książki wyodrębniono cztery strategie artystyczne obecne w najnowszej polsko- i niemieckojęzycznej literaturze: rekonstrukcję, transfigurację, subwersję i empatyzację, a każda z nich doczekała się wni­kliwego studium teoretycznego oraz solidnej egzemplifikacji literackiej.

Dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek (Uniwersytet Śląski)