Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Somalia. Upadek i odbudowa

Krzysztof Tlałka

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
Stron: 296
Dział:
ISBN: 9788380198630
 
 
 

 

Krzysztof Tlałka

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018

Dział:

Stron: 296

ISBN: 9788380198630

Monografia zawiera kompleksową analizę procesu upadku państwa somalijskiego, na który złożyły się czynniki historyczne, polityczne, militarne, gospodarczo-społeczne i międzynarodowe. Autor przedstawia wysiłki Somalijczyków, Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz Unii Afrykańskiej (UA) mające na celu odbudowę instytucji państwowych. Podejmuje próbę zidentyfikowania źródeł oraz kluczowych aspektów kilkudziesięcioletniego konfliktu w Somalii. Stara się przy tym uchwycić istotę złożonych relacji pomiędzy licznymi podmiotami zaangażowanymi w analizowany kryzys na przestrzeni kolejnych dekad oraz udzielić odpowiedzi na pytanie o skuteczność działań międzynarodowych ukierunkowanych na rozwiązanie konfliktu, w tym szczególnie operacji pokojowych ONZ i UA.