Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kształcenie - moralność - demokracja. Teorie i koncepcje wychowania i kształcenia moralno-etycznego i ich związki z etyką i polityką

Dietrich Benner, Dariusz Stępkowski, Alexander von

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE, 2018
Stron: 342
Dział:
ISBN: 9788380904156
 
 
 

 

Lektura książki to intelektualna podróż przez historię myśli pedagogicznej, dla której punktem odniesienia była z jednej strony specyfika ludzkiej natury oraz procesu osiągania przez nią doskonałości, a z drugiej strony etyczne i społeczno-polityczne konteksty owego procesu. Czytelnik jest wprowadzany zarówno w istotę dylematów pojawiających się na styku trzech tytułowych rzeczywistości, jak i w koncepcje ich rozstrzygania, krytyczne oceny i próby doprecyzowania. Są to odpowiedzi, które – jak się przekonujemy – rzutują nie tylko na rozwój poszczególnych jednostek, ale także decydują o formach życia zbiorowego.