Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Hydrologia obszarów lądowych

red. Alfred Kaniecki

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2018
Stron: 875
Dział:
ISBN: 9788323233312
 
 
 

 

red. Alfred Kaniecki

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2018

Dział:

Stron: 875

ISBN: 9788323233312

Woda stanowi podstawę rozwoju życia i jest warunkiem niezbędnym do jego istnienia, decyduje o jego różnorodności na Ziemi, intensywności oraz o gospodarce rozległych obszarów. Jest również, zdaniem Leonarda Vinci, siłą napędową natury. Woda jest także najpowszechniej używanym surowcem, zarówno w przemyśle, jak i w szeroko pojętej gospodarce. Jej właściwości są nieporównywalne z innymi substancjami naturalnymi i dlatego nazywana jest najniezwyklejszą substancją. Ponad 2/3 powierzchni naszej planety pokryte jest wodą, jednak tylko niecałe 3% całej jej objętości występuje na obszarach lądowych.

Celem opracowania jest przybliżenie warunków występowania i krążenia wód na Ziemi oraz ich znaczenia w rozwoju społeczeństw i środowiska. Ponadto zwrócona zostanie uwaga na właściwości obiektów wodnych, zachodzące w nich procesy, związki z otaczającym środowiskiem i czasową zmienność zjawisk wodnych na obszarach lądowych, jak również możliwości badań poszczególnych problemów w ujęciu przestrzennym i czasowym. W nieznacznym tylko stopniu uwzględniono wpływ działalności gospodarczej człowieka na obieg, rozmieszczenie i jakość wód na Ziemi.

Ze względu na obszerność problematyki pracę podzielono na trzy części. Pierwsza część obejmuje problemy związane z rozwojem hydrologii jako nauki, genezę wody na Ziemi, właściwości i krążenie wody na Ziemi. Druga część zawiera charakterystykę zjawisk i obiektów wodnych na obszarach lądowych i ich uwarunkowania wiążące się ze zmiennością czasową i przestrzenną warunków obiegu wody, natomiast trzecia, bardziej szczegółowa, przedstawia procesy hydrologiczne zachodzące w zlewni.

Praca może stanowić bazę wiedzy hydrologicznej dla studentów różnych kierunków z zakresu nauk o Ziemi, przyrodoznawstwa czy też ochrony środowiska, głównie jednak dla studentów geografii, aby nauczyli się rozpatrywać wody naturalne jako nieodłączną część środowiska i krajobrazu geograficznego, będącego z nim w ciągłym wzajemnym oddziaływaniu. To woda decyduje o intensywności życia na danym obszarze i typie krajobrazu oraz warunkuje tempo obiegu materii.