Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Didaskalia do historii. Teatr starożytnej Grecji i jego kontekst polityczny

Olga Śmiechowicz

TOWARZYSTWO AUTORÓW I WYDAWCÓW PRAC NAUKOWYCH "UNIVERSITAS", 2018
Stron: 343
Dział:
ISBN: 9788324234615
 
 
 

 

Klio, muza historii, z impetem wtargnęła na terytorium Melpomene.

                                                                                                      P.J. Rhodes

 

W starożytnej Grecji teatr był pierwszym przejawem kultury masowej. Z opiniotwórczej siły tego medium zdawali sobie sprawę zarówno archonci zezwalający na wystawienia, finansujący je choregowie, jak i sami twórcy. Komediopisarze i tragediopisarze sprawnie manipulowali historiami zaczerpniętymi z mitów, by mówić o aktualnych wydarzeniach rozgrywających się poza sceną Teatru Dionizosa. Ambitny cel, postawiony przez Autorkę, polega na odczytaniu zachowanych dramatów poprzez historyczny i polityczny kontekst ich powstania, co może radykalnie zmienić możliwości interpretacyjne, które dotychczas ograniczano do aspektów estetyczno-literackich.

 

 

„Postrzegam książkę pani Śmiechowicz jako ciekawy tekst wpisujący się w nurt badań tych, którzy nierozerwalnie łączą piątowieczną ateńską «culture» z «power»”.

Prof. dr hab. Krystyna Bartol

 

„Otrzymaliśmy szerokie i barwne wprowadzenie do greckiego dramatu. (…) Język harmonijnie łączy naukową erudycję i akademicki warsztat z żywą, wciągającą narracją. (…) Nie tylko nie posiada żadnej konkurencji w dotychczasowych publikacjach polskojęzycznych, ale może spokojnie konkurować z wszystkimi pracami badaczy swojej dziedziny”.

Dr hab. Krzysztof Bielawski

 

WstępPodziękowaniaŹródłaCZĘŚĆ I NA GRANICY MITU – OKRES ARCHAICZNY1. Tyrani i polityka kulturalna2. Reformy Klejsthenesa i wojny perskieCZĘŚĆ II OKRES KLASYCZNY1. De gloria Atheniensium Czasy TemistoklesaCzasy KimonaCzasy PeryklesaCzasy Peryklesa ‒ Ateny po śmierci Ajschylosa2. „Wojna o trzy kurwy”Perykles i Aspazja, czyli o tym, jak rozpętaliśmy wojnę peloponeskąAteny po śmierci Peryklesa – sofiści, „złota młodzież” i polityka Nikiasza„Komedia demagogów”: Kleon, Hyperbolos, Pejsander i KleofontKatalog zbrodni wojennychO ujeżdżaniu sprzymierzeńców i pozytywnych aspektach zgubienia tłuczka3. Wojna peloponeska – Sezon II Alkibiades i wyprawa sycylijska O wielkiej idei panhellenizmu „Dotarliśmy już do mety nieszczęść” Ateny po klęsce 4. Pośród centaurów – eskapizm w utopię Chronologia Summary Bibliografia Appendix Indeks osobowy Indeks nazw geograficznych Dzieła antyczne przywoływane w pracy