Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Biblijne opowiadanie o mieście i wieży Babel (Rdz 11.1-9) w interpretacji żydowskich pism z okresu drugiej świątyni

Tadeusz Stanisław Knut

WYDAWNICTWO "BERNARDINUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2018
Stron: 412
Dział:
ISBN: 9788381270892
Wydanie drukowane
 

54,00 48,60

Pozycja dostępna

 

Ks. dr Tadeusz Stanisław Knu t ur. 1960 r., kapłan Diecezji Pelplińskiej; doktor nauk teologicznych w zakresie biblistyki. Święcenia ka - płańskie przyjął 17 maja 1986 r. w Pelplinie. W latach 1986-1997 pracował jako wikariusz w kilku parafiach (Nowe nad Wisłą, Więcbork, Człuchów), a następnie jako proboszcz w Konarzynach k. Kościerzyny (1997- 2004) i w Wierzchucinie k. Łeby (2004-2016). Od 2016 jest proboszczem parafii pw. św. Marcina w Sie - rakowicach k. Kartuz.

Autor dwóch książek popularno-naukowych, kil - ku artykułów naukowych dotyczących Biblii oraz kilkudziesięciu artykułów o charakterze popularnym i popularyzatorskim publikowanych między innymi w Dwutygodniku Diecezji Pelplińskiej pt. „Pielgrzym”. Książki: Zarys dziejów Parafii Konarzyny k. Zblewa, Pelplin 2003; Święta Rozalia z Palermo. Patronka Parafii Wierzchucino, Kraków 2016. Niniejsza publikacja jest przepracowaną i uzupeł - nioną rozprawą doktorską, która została napisana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Marka Parchema i przedstawiona w 2017 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.