Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Logika - filozofia - człowiek. Wybór tekstów Stanisława Kamińskiego i Jerzego Kalinowskiego

red. Agnieszka Lekka-Kowalik, red. Konrad Zaborowski

Wydawnictwo KUL, 2017
Stron: 308
Dział:
ISBN: 9788380615021
 
 
 

 

red. Agnieszka Lekka-Kowalik, red. Konrad Zaborowski

Wydawnictwo KUL, 2017

Dział:

Stron: 308

ISBN: 9788380615021

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie. Logos i etos filozofii (Agnieszka Lekka-Kowalik)

I. Logika
Stanisław Kamiński, O początkach indukcji matematycznej
Jerzy Kalinowski, Przekonania i funktory przekonaniowe. Uwagi na marginesie Podstaw logicznej teorii przekonań Witolda Marciszewskiego
Jerzy Kalinowski, Zagadnienie aksjomatyzacji nauki prawa
Jerzy Kalinowski, Interpretacja prawa a logika zdań normatywnych
Stanisław Kamiński, Czym są w filozofii i w logice tzw. pierwsze zasady?
Stanisław Kamiński, Logika współczesna a filozofia
Stanisław Kamiński, Czy logika jest dyscypliną praktyczną?

II. Filozofia
Jerzy Kalinowski, O istocie i jedności filozofii
Stanisław Kamiński, O metodzie filozofii klasycznej
Stanisław Kamiński, Koncepcja analityczności a konieczność tez metafizyki
Jerzy Kalinowski, Rozum, rozsądek i filozofia. Kilka uwag o filozofii i jej metodologii w związku z Dialectique hégélienne et formalization Dominica Dubarle'a
Jerzy Kalinowski, Filozofia - wiedza czy przekonanie? W związku z racjonalnością twierdzenia o istnieniu Boga

III. Człowiek
Stanisław Kamiński, Jak filozofować o człowieku?
Stanisław Kamiński, Antropologia filozoficzna a inne działy poznania
Jerzy Kalinowski, Człowiek: materia i dusza. W związku z książką Claude'a Tresmontanta Le problème de l'âme
Jerzy Kalinowski, Chrześcijanin i filozofia

Indeks osób