Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Spotkanie w Słowie. O twórczości literackiej Karola Wojtyły

Zofia Zarębianka

Pasaże, 2018
Stron: 181
Dział:
ISBN: 9788364511417
 
 
 

 

Zofia Zarębianka

Pasaże, 2018

Dział:

Stron: 181

ISBN: 9788364511417

Wielką zaletą książki jest interdyscyplinarność tych analiz. Autorka posługuje się
bowiem nie tylko warsztatem krytyczno-literackim, kiedy np. tropi związki Wojtyły
z twórczością Słowackiego czy Zegadłowicza, czy też eksponuje jego znaczenie
w kontekście polskiej literatury XX wieku. Równie ważne i przydatne są jej
kompetencje filozoficzne, a zwłaszcza teologiczne, by wydobyć rodzaje i funkcje
wcale nie tak oczywistych sygnałów biblijnych w twórczości poetyckiej
Papieża-pisarza, albo gdy osadza wątki mistyczne w całej tradycji chrześcijaństwa.
Tylko takie – potrójne kompetencje – stanowiły klucz do pogłębionego odczytania
Wojtyły, i w efekcie klucz do sukcesu, jakim jest omawiana książka.

ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek