Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Paradoksy prawdopodobieństwa

Krystyna Simons

Dom Wydawniczy PWN, 2017
Stron: 264
Dział:
ISBN: 9788301196097
 
 
 

 

Krystyna Simons

Dom Wydawniczy PWN, 2017

Dział:

Stron: 264

ISBN: 9788301196097

Paradoksy prawdopodobieństwa, o których będzie mowa w tej książce, są związane ze standardową teorią prawdopodobieństwa. Wszystkie z nich wskazują na to, że istnieje szereg problemów otwartych wewnątrz standardowej teorii prawdopodobieństwa lub problemów związanych z zastosowaniem tej teorii do szczegółowych kwestii.

"Uważam rozprawę Krystyny Misiuny za ciekawe i oryginalne przedstawienie trudności pojęciowych występujących w analizie podstaw teorii prawdopodobieństwa.

Autorka kompetentnie odnosi się do wyników uzyskanych w literaturze przedmiotu, w tym także do pozycji najnowszych. Za trafne uważam sprowadzanie przez Autorkę komplikacji związanych z każdym z omawianych paradoksów do rozwiązania określonego problemu matematycznego. To bowiem stanowi, w mojej opinii, o prawidłowej eksplikacji paradoksów."

Z recenzji prof. zw. dr hab. Jerzego Pogonowskiego

"Pojęcie prawdopodobieństwa stosowane jest od wieków pod różnymi nazwami. Kryją się za nim różne, czasami nawet sprzeczne intuicje. To sprawia, że pojęcie prawdopodobieństwa szczególnie często prowadzi do paradoksów. Autorka podjęła się zadania omówienia najważniejszych paradoksów prawdopodobieństwa wraz z ich, często bardzo wyrafinowanymi matematycznie wyjaśnieniami,  i ich filozoficznych konsekwencji."

Z recenzji prof. dr hab. Jacka Malinowskiego