Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

LingVaria 2017, nr 24

red. nacz. Mirosław Skarżyński

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2017
Stron: 314
LingVaria, 24
Dział:
ISBN/ISSN: 18962122_24
DOI: 10.12797/LV.12.2017.24
Darmowy ebook

 

Autor: red. nacz. Mirosław Skarżyński

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2017

LingVaria, 24

Dział:

Stron: 314

ISBN/ISSN: 18962122_24

Spis treści

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Zuzanna Topolińska: Przyimki – ich miejsce w opisie gramatycznym

POLSZCZYZNA WSPÓŁCZESNA

Anna Czelakowska: Wiedza kulturowa a opis leksykograficzny w jednojęzycznym słowniku języka polskiego

Ewa Rudnicka: Kategoria stylu w badaniach metaleksykograficznych

Jacek Szczepaniak: Wartościowanie jako praktyka komunikacyjna (na przykładzie tekstów prasowych z dziedziny gospodarki i ekonomii)

POLSZCZYZNA HISTORYCZNA

Stanisław Koziara, Renata Przybylska: Gość czy obcy? Od przekazu ewangelicznego (Mt 25, 31-46) do polskich przekładów biblijnych. Problemy ekwiwalencji

Dorota Masłej: Głos w dyskusji o tekście staropolskim. Znad kanonów mszy św.

Piotr Sobotka, Magdalena Żabowska: Wyodrębnianie, dekodowanie i klasyfikacja historycznych jednostek języka

Kinga Tutak: Funkcje dwukropka w polskich opracowaniach normatywnych dotyczących interpunkcji (1770–1935)

SŁOWIAŃSZCZYZNA

Zbigniew Babik:  W poszukiwaniu tzw. „centrum toponimii słowiańskiej” – przypadek ziem polskich. Cz. 2

Norbert Ostrowski:  Od comitativu do spójnika. O pochodzeniu słowiańskiego spójnika i oraz litewskiego ir ‘i; też’

ETYMOLOGIA

Marek Stachowski: Pol. pantałyk i jego wschodniosłowiańskie, słowackie i morawskie odpowiedniki ‒ uwagi o pochodzeniu

Krzysztof T. Witczak: Łacińskie lōrum w świetle etymologii

SOCJOLINGWISTYKA

Ewa Dzięgiel: Odmiany terytorialne i społeczne współczesnego języka polskiego na Ukrainie

Mirosława Sagan-Bielawa: Język jako element świadomości społecznej (na przykładzie Polski po 1918 roku)

DIALEKTOLOGIA

Irena Bogoczová: Východolašská nářečí vs gwara zachodniocieszyńska, czyli dialektologiczna wojna o Zaolzie

Katarzyna Konczewska: Słownictwo związane z obróbką lnu i tkactwem w gwarach Grodzieńszczyzny na tle gwar podlaskich

Z PRZESZŁOŚCI JĘZYKOZNAWSTWA

Maciej Rak: Z dziejów Słownika gwar polskich Jana Karłowicza. Kartoteka i działania wydawnicze

DEBIUTY NAUKOWE

Joanna Wołoszyn: Czasownikowe wykładniki nakłaniania kogoś do czegoś z perspektywy semantycznej. Rekonesans badawczy

 

DOI: 10.12797/LV.12.2017.24