Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Studenci wydziałów lekarskich w Polsce w latach 1944/1945-1948/49. Kształtowanie i rozwój środowiska

Magdalena Paciorek

Aspra-JR, 2016
Stron: 406
Dział:
ISBN: 9788375457346
 
 
 

 

Magdalena Paciorek

Aspra-JR, 2016

Dział:

Stron: 406

ISBN: 9788375457346

W powojennej rzeczywistości pełnej kontrastów: z jednej strony walk zbrojnych i sporów politycznych, z drugiej zachowania względnej wolności słowa i swobody intelektualnej kształtowało się nowe pokolenie młodzieży akademickiej, także tej na wydziałach lekarskich. Odmienność swą (od tych sprzed 1939 r., ale i pokoleń późniejszych – z okresu stalinowskiego) zawdzięczało w dużym stopniu zachowaniu przedwrześniowych tradycji, po trosze było też konsekwencją okresu, w jakim przyszło dorastać. Od strony socjologicznej było pokoleniem nad wiek dojrzałym, którego postawy w większości przypadków miała ukształtować wojna. Starcie się dwóch, a nawet trzech światów: tego sprzed 1939 r., następnie okresu wojny i tego po wojnie kształtowało nowy model środowiska studenckiego.