Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Irak wobec zmiany ładu na Bliskim Wschodzie a rozwój społeczwństwa obywatelskiego

Paulina Jagoda Warsza

Aspra-JR, 2017
Stron: 162
Dział:
ISBN: 9788375457506
 
 
 

 

Paulina Jagoda Warsza

Aspra-JR, 2017

Dział:

Stron: 162

ISBN: 9788375457506

Autorka w sposób kompetentny i erudycyjny przedstawiła problem kształtowania się w wymiarze społecznym i politycznym Iraku po interwencji z 2003 roku. W pracy zawarto rozważania dotyczące zarówno lokalnych i międzynarodowych konsekwencji irackiego konfliktu, jak i długotrwałych procesów budowy powojennego społeczeństwa, rozpatrywanych w kontekście zasygnalizowanego w tytule problemu powstawania społeczeństwa obywatelskiego. Wskazano na kulturowo-cywilizacyjne oraz historyczne determinanty tego procesu, koncentrując się na specyfice i odrębnościach arabskich społeczeństw. Autorka, przygotowując pracę, wykazała się dużą dojrzałością, kompetencją i umiejętnością analitycznego myślenia, co pozwala na wysoką ocenę jej dzieła.
dr hab. Wiesław Lizak, ISM UW

Praca mgr Pauliny Jagody Warszy przynosi interesującą próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące przyszłości Iraku. […] Praca oparta jest na solidnych źródłach oraz na badaniach własnych. Niewątpliwie praca zawiera cały szereg interesujących zagadnień dotyczących aktualnej sytuacji w Iraku, jak i jego przyszłego rozwoju, z tego względu może stać się istotnym przyczynkiem do poszerzania wiedzy na temat stosunków społecznych i politycznych we współczesnym Iraku.
prof. dr hab. Franciszek Gołembski, profesor emeritus, WAT, UW