Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Przemoc antyżydowska i konteksty akcji pogromowych na ziemiach polskich w XX wieku

Konrad Zieliński, Kamil Kijek

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2016
Stron: 264
Dział:
ISBN: 9788377848746
 
 
 

 

Konrad Zieliński, Kamil Kijek

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2016

Dział:

Stron: 264

ISBN: 9788377848746

Autorzy oddawanego do rąk Czytelnika zbioru artykułów mieli za zadanie nakreślić społeczne i kulturowe konteksty aktów kolektywnej przemocy antyżydowskiej i ilustrować je odpowiednimi egzemplifikacjami. Formy „kolektywna przemoc antyżydowska” używano tu wymiennie z terminem „pogrom”, jak zwracają bowiem uwagę badacze tego fenomenu, jest on na tyle złożony i przybierał tak wiele form, iż trudno ustalić jego jednoznaczną definicję. Wychodzimy z założenia, że zanim w ogóle podjęta może zostać taka próba, niezbędne jest przyjęcie możliwie szerokiej perspektywy teoretycznej i wzbudzenie pogłębionej refleksji nad wszelkimi przesłankami, które doprowadziły do agresji. Okazuje się, iż mimo fundamentalnych nieraz różnic w czasowo i przestrzennie odległych wypadkach przemocy, ujawniają one zasadnicze podobieństwa. [Redaktorzy]