Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Język - człowiek - świat. Różne aspekty komunikacji międzyludzkiej

red. Ewa Boksa

KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE, 2016
Stron: 238
Dział:
ISBN: 9788360777619
 
 
 

 

red. Ewa Boksa

KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE, 2016

Dział:

Stron: 238

ISBN: 9788360777619

spis treści publikacji:

Spis treści
Słowo wstępne…………………………………………………………………………………………………. 7
Anna Chudzik
Formy reakcji zwrotnych w internetowych portalach społecznościowych….. 11
Estera Głuszko-Boczoń
Fenomen (nie)mówienia i (bez)głośnego krzyku w Przemianie
Franza Kafki i Blaszanym bębenku Güntera Grassa…………………………………………. 25
Dominika Izdebska-Długosz
Komunikacja ukraińskojęzycznych studentów
w języku polskim i jej zakłócenia……………………………………………………………………. 37
Diana Jagodzińska
Akt prawny jako instrukcja obsługi świata – o funkcjach języka
w tekstach prawnych………………………………………………………………………………………. 47
Aleksandra Kasprzyk
Metonimia ‘twarz za osobę’ w kontekście językowo-kulturowym………………. 59
Barbara Kilijańska
Czasopisma naukowe w systemie komunikacji naukowej:
geneza, ewolucja, typologia…………………………………………………………………………….. 69
Małgorzata Krzysztofik
„Śmierć i życie w mocy języka” – ks. Jana Morawskiego
traktat O umartwieniu języka (1695)………………………………………………………………. 79
Kamila Kuros-Kowalska, Natalia Moćko
Poprawność językowa i jej wpływ na komunikację wśród dzieci
i młodzieży ze szkół polskich za granicą…………………………………………………………. 91
Rafał Maćkowiak
Soniaki, hardkorowcy i casuale, czyli o leksyce
w komunikacji graczy konsolowych………………………………………………………………101
6 Spis treści
Edyta Manasterska-Wiącek
Przekład jako echo oryginału – czy to możliwe?……………………………………….111
Agnieszka Masny
Czy mikroblogi to alternatywny sposób komunikacji muzealnej?
Na przykładzie kontaktów muzeów narodowych
z odbiorcami na Twitterze……………………………………………………………………………..125
Katarzyna Ostrowska
Właściwości językowe dyskursu internetowego
na podstawie analizy wypowiedzi z portalu Facebook.com……………………………137
Monika Pakura
Różne aspekty polsko-romskiej komunikacji……………………………………………147
Marcin Pawlicki
Sugestia w manipulacji, manipulacja w sugestii………………………………………..155
Marek Ruszkowski
O projekcie Słownika językowych problemów normatywnych
(województwo świętokrzyskie)………………………………………………………………………..159
Joanna Senderska
O społeczności i języku użytkowników Polskiego forum o socjonice………..173
Martyna Siwak
Elementy parajęzyka wskazówką do wykrycia kłamstwa………………………….185
Anna Stefan
Substytucje fonetyczne
w procesie nabywania kompetencji językowej u dzieci…………………………………..195
Mateusz Szurek
Testowanie kompetencji lingwistycznej dziecka bilingwalnego.
Studium przypadku czternastoletniego chłopca z Australii……………………………205
Izabela Więcek-Poborczyk
Wariantywność współczesnej wymowy polskiej
(wybrane konteksty fonetyczne)…………………………………………………………………….215
Abstracts………………………………………………………………………………………………………225
Noty o autorach……………………………………………………………………………………………233