Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Empowerment czyli dodawanie siły w praktyce psychologicznej

red. Agnieszka Hennel-Brzozowska

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2016
Stron: 294
Dział:
ISBN: 9788365432360
Wydanie papierowe

26,00 23,40

Pozycja dostępna

 

Monografia stanowi ważną pozycję w dziedzinie empowermentu, będąc cennym źródłem wiedzy i wskazówek praktycznych. Ukazuje trzy ważne obszary, w których podejście dodawania siły ma szczególne znaczenie. Zapraszając do współpracy doświadczonych psychologów i interwentów kryzysowych pracujących w różnych dziedzinach, pokazano, jak szerokie jest zastosowanie podejścia i jak może ono odpowiadać na społeczne zapotrzebowanie na tę formę pomocy psychologicznej.
Zilustrowanie materiału teoretycznego i badawczego kazuistyką sprawia, że publikacja może być przydatna nie tylko dla doświadczonych praktyków, ale i studentów. Wdzięcznymi odbiorcami tej pracy będą zarówno studenci psychologii, pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej, nauk o rodzinie, jak i praktycy pracujący w instytucjach pomocowych.
(z recenzji dr hab. prof. UJ Barbary Józefik)

_________________________________________


Spis treści

Agnieszka Hennel-Brzozowska
Doświadczenia profesjonalistów w dodawaniu siły w ramach praktyki psychologicznej jako empowerment dla młodych praktyków –
słowo od redaktora

Część I
Empowerment w kontekście interwencji kryzysowej

Rozdział I
Wanda Badura-Madej, Pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy w rodzinie – zasada empowerment i rola terapeuty w jej realizowaniu.
Przykład pracy terapeutycznej dr Agnieszki Dobrzyńskiej-Mesterhazy w krakowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w latach 1991–2006

Rozdział II
Jadwiga Piątek, Wspieranie rozwiązywania kryzysów – badanie rezultatów interwencji kryzysowej 

Rozdział III
Alina Kałużna-Wielobób, Poczucie wspólnoty jako czynnik dodający siły w przechodzeniu kryzysów

Rozdział IV
Elżbieta Leśniak, Wspomaganie młodych małżeństw w kryzysie

Rozdział V
Katarzyna Schweiger-Komorowska, Pomoc psychologiczna w sytuacji katastrofy

Rozdział VI
Jerzy Patoka, Dodawanie sił w procesie przeżywania żałoby

Część II
Empowerment w kontekście klinicznym

Rozdział VII
Agnieszka Krzysztof-Świderska, Dodać siły czy uwolnić siły? Perspektywa psychoanalityczna wobec zjawiska 

Rozdział VIII
Maciej Załuski, Empowerment u pacjenta poważnie chorego. Działania osadzone w realności w odróżnieniu od łagodzących iluzji i manipulacji poznawczych 

Rozdział IX
Jadwiga Berezowska-Pogoń, Dodawanie siły pacjentom i personelowi medycznemu wśród chorych somatycznie

Rozdział X
Ewa Skoczyńska, Empowerment w interwencji kryzysowej w obliczu zagrożenia samobójczego

Rozdział XI
Joanna Kossewska, Empowerment dla dzieci rodziców ze stanami ze spektrum autyzmu (ASC)

Część III
Empowerment w kontekście pozaklinicznym

Rozdział XII
Agnieszka Hennel-Brzozowska, Empowerment w praktyce pomocy psychologicznej cudzoziemcom 

Rozdział XIII
Julia Kaleńska-Rodzaj, Empowerment dla osób występujących publicznie

Rozdział XIV
Leszek Cichobłaziński, Empowerment w zarządzaniu konfliktem organizacyjnym na przykładzie mediacji w sporach zbiorowych

Rozdział XV
Malwina Dankiewicz, Empowerment w organizacji czyli siła w pracownikach 

Część IV
Wspomnienia o dr Agnieszce Dobrzyńskiej-Mesterhazy i słowo pacjentów

Marek Motyka, Wspomnienie. Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy (5.01.1962 – 15.02.2006)
Ks. Andrzej Dobrzyński, Na drodze zawierzenia. Wspomnienie brata
Ania Leffler, Świętej pamięci Pani Agnieszka
Jadwiga Czarnota, Często wracałam do cudownego okresu… Wspomnienie o Agnieszce 
Aneta Kania, INTENSYWNIE – czyli dodawanie siły z perspektywy pacjentki na oddziale intensywnej terapii 

Noty o Autorach