Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Architektura i urbanistyka Izraela

Artur Jasiński

Oficyna Wydawnicza AFM, 2016
Stron: 306
Dział:
ISBN: 9788365208958
Wydanie drukowane
 

50,00 45,00

Pozycja dostępna

 

Artur Jasiński

Oficyna Wydawnicza AFM, 2016

Dział:

Stron: 306

ISBN: 9788365208958

 

Architektura i urbanistyka Izraela”, zasługuje na miano pracy pionierskiej. W polskojęzycznej literaturze przedmiotu trudno wymienić publikację zakrojoną na podobną skalę. Ściślej, to pierwsza praca w języku polskim traktująca o roli architektury i polityki przestrzennej w budowaniu państwowości współczesnego Izraela i związkach tego procesu z formowaniem się nowej tożsamości izraelskiego społeczeństwa. Autor, architekt z bogatym doświadczeniem projektowym, prowadzący od lat badania nad problemami bezpieczeństwa struktur przestrzennych zagrożonych atakami terrorystycznymi, niejednokrotnie udowadniał, że jest bardzo dobrze przygotowany aby zmierzyć się z tak trudnym tematem. W tym przypadku szczególnego znaczenia nabiera interpretacja procesu historycznego – obiektywna charakterystyka składających się nań zjawisk, wydarzeń i faktów.

 

Z recenzji prof. dr hab. inż. arch. Zbigniewa K. Zuziaka

 

Wielką zaletą recenzowanej książki jest rozpatrywanie rozwoju oraz cech architektury i urbanistyki na terenach osadnictwa żydowskiego w Palestynie, a potem w Izraelu oraz Terytoriach Okupowanych w ścisłym powiązaniu z historią, geopolityką, uwarunkowaniami demograficznymi, kulturowymi, społecznymi i przede wszystkim etnicznymi. Autor książkę tę napisał na podstawie rzetelnie zebranej literatury i kilku wyjazdów studyjnych do Izraela oraz rozmów z tamtejszymi architektami. Powstało zatem dzieło doskonale udokumentowane i odznaczające się wszechstronnością spojrzenia […]

Jak zwykle, gdy dotyka się kwestii stosunków arabsko-izraelskich, grozi wejście na pole minowe. Czasem niewinne zdanie może stać się powodem zarzutu, tym bardziej pominięcie jakiejś kwestii, która dla jednej ze stron konfliktu może mieć istotne znaczenie. Autor zdawał sobie dobrze z tego wszystkiego sprawę. Co więcej – jest jednym z nielicznych, który widzi głębokie pęknięcia w samym społeczeństwie izraelskim […].

 

 

Z recenzji prof. dr hab. Stanisława Waltosia