Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Elementy nupcjalne w odnowionej liturgii sakramentów

Jakub Ziemski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2016
Stron: 190
Dział:
ISBN: 9788323136309

 

Jakub Ziemski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2016

Dział:

Stron: 190

ISBN: 9788323136309

„Liturgia jest zbawczym misterium Chrystusa i Kościoła, sprawowanym mocą Pana przez Oblubienicę, która przez tę celebrę realizuje swoją jedność z Nim: nuptiae Sponsae et Agni”.
Publikacja jest wynikiem chęci spojrzenia na liturgię sakramentów nie tyle z ogólnego punktu widzenia, co z perspektywy oblubieńczych godów, jakie dokonują się pomiędzy Chrystusem – Oblubieńcem a Kościołem – Oblubienicą w rzeczywistościach sakramentalnych. Praca ta nie jest próbą stworzenia almanachu, traktującego o wszystkich możliwych odcieniach tej relacji, lecz syntetycznym ukazaniem elementów składających się na liturgię sakramentów, które w sposób dobitny przemawiają za oblubieńczą relacją Chrystusa i Kościoła.
Ze Wstępu