Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Od zaburzeń zachowania do zaburzeń osobowości

red. Anna Seredyńska

WAM, 2016
Stron: 206
Dział:
ISBN: 9788376142739
 
 
 

 

red. Anna Seredyńska

WAM, 2016

Dział:

Stron: 206

ISBN: 9788376142739

Autorka omówiła w książce zagadnienie zaburzeń zachowania i osobowości w ujęciu rozwojowym. Dobrze przedstawiła problematykę najważniejszych dysfunkcji, dając czytelnikowi swoiste kompendium skondensowanej i uporządkowanej wiedzy w tym zakresie. Z tego właśnie względu publikacja może służyć zarówno badaczom, zwłaszcza praktykom, a ponadto możliwe jest jej wykorzystanie w pracy dydaktycznej na różnych kierunkach studiów z zakresu psychopatologii, a także resocjalizacji czy psychologii niedostosowania społecznego. […] Przy czym, co warte podkreślenia, Autorka stosuje ciekawy zabieg, zastępując opisy konkretnych przypadków prezentacją przykładów filmowych i z literatury beletrystycznej, co potencjalnie czyni książkę bardziej interesującą, łatwiej trafiającą do czytelnika, a ponadto rozwijającą także w innych sferach.

Z recenzji dr hab. Ewy Wysockiej, prof. UŚ

Monografię uważam za oryginalną, interesującą, a przede wszystkim dotykającą ważnego problemu, jakim są zaburzenia osobowości w kontekście pomocy psychopedagogicznej.

Z recenzji dr hab. Anny Kieszkowskiej, prof. UJK