Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Poznać siebie i dbać o rozwój w drodze do sukcesu

Joanna Małgorzata Łukasik

Akademia Ignatianum, 2016
Stron: 142
Dział:
ISBN: 9788376142685

 

Joanna Małgorzata Łukasik

Akademia Ignatianum, 2016

Dział:

Stron: 142

ISBN: 9788376142685

Niniejsza książka, pomyślana jako zbiór metod oraz ćwiczeń dla nauczycieli w celu ułatwienia im pracy nad sobą (poznanie siebie i planowanie rozwoju), może się stać inspiracją do odkrywania siebie, uświadamiania sobie własnych zachowań, działań, decyzji, poszukiwania ich przyczyn, odkrywania mocnych i słabych stron, obszarów wymagających pracy nad sobą oraz motywowania siebie do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Propozycje zawarte w książce są skonstruowane w ten sposób, by przechodząc po kolei ćwiczenia zawarte w poszczególnych jej częściach, dążyć do świadomego samorozwoju. Książka została zaprojektowana jako przewodnik po odkrywaniu siebie i rozwijaniu własnego potencjału, talentów, zainteresowań. Jej celem jest pomoc i poddanie pod refleksję ważnych z perspektywy życia i bycia człowiekiem doświadczeń, które można wykorzystać dla własnego dobra, by wzrastać do pełni człowieczeństwa.

________________________

Dr hab. Joanna Małgorzata Łukasik, prof. Ignatianum – pedagog, pedeutolog, socjoterapeuta, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Igatianum w Krakowie. W pracy naukowej koncentruje się głównie na życiu codziennym nauczycieli. Zainteresowania pracą i życiem nauczycieli rozwija od połowy lat 90. Obecnie prowadzi badania nad życiem codziennym nauczycieli oraz wspólnotami pokoju nauczycielskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się również wokół procesu kształcenia i samorozwoju nauczycieli, efektywności metod aktywizujących w procesie wychowania oraz nauczania – uczenia się. Od 2014 roku prowadzi także badania nad zjawiskiem osamotnienia nauczycieli oraz społecznego funkcjonowania osób starszych.