Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Dynamika Wacława Berenta

red. Aleksandra Wójtowicz

INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 2016
Stron: 214
Dział:
ISBN: 9788364703966
 
 
 

 

Bezsprzeczną, być może największą zaletą tomu tego jest różnorodność prezentowanych metodologii badawczych: od tradycyjnej filologii […]przez studia porównawcze, analizę wybranych aspektów poetologicznych (estetycznych), po daninę spłaconą studiom kulturowym,czy nawet socjologiczno-politologicznym. To także swoista „dynamika” interpretacyjna, dowodząca hermeneutycznej pojemności Berentowskiej prozy. Tom stanowi też w jakimś sensie podsumowanie czy rekapitulację intensywnego okresu rozwijającej się „berentologii” sprzed kilku dekad; znamienne, że wiele tekstów autotematycznie akcentuje powrót do podejmowanych już dawniej przez autorów lektur czy tematów albo jawnie eksponuje chęć uzupełnienia lub rewizji badań wcześniejszych.
Prof. dr hab. Aneta Mazur