Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Norwid sztukmistrz nieznany

Edyta Chlebowska

TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, 2013
Stron: 380
Dział:
ISBN: 9788373066441
 
 
 

 

Niniejsza książka stanowi zbiór trzech obszernych rozpraw dotyczących życia i twórczości plastycznej Norwida.
  Sąsiadują tutaj ze sobą rzeczy różne: szkic biograficzny, analizy i interpretacje konkretnych dzieł plastycznych Norwida oraz ujęcia syntetyzujące np. omówienie określonych technik plastycznych. Pozostają one jednak ze sobą w wewnętrznym związku, wzajemnie się dopełniając i naświetlając. Wspólnym mianownikiem była z jednej strony postać samego Norwida, a z drugiej to, co w jego plastycznym dorobku nie zostało jeszcze rozpoznane, a co - moim zdaniem - ma dla tegoż dorobku ogromne znaczenie. Akcent pada tu zatem na słowo "nieznane". Starałam się podejmować te tematy i te zagadnienia, które były dotąd w "plastycznej" norwidologii pomijane.

                                                               Z Wprowadzenia