Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Galicyjskie stowarzyszenia kolarskie 1886-1914

Artur Kurek

Akademia Wychowania Fizycznego, 2011
Stron: 420
Dział:
ISBN: 9788362891108
 
 
 

 

Artur Kurek

Akademia Wychowania Fizycznego, 2011

Dział:

Stron: 420

ISBN: 9788362891108

Spis treści:

Cześć I
Organizacje kolarzy


Rozdział 1. Statutowe stowarzyszenia kolarskie
1.1. Krakowskie stowarzyszenia kolarzy
1.2. Lwowskie stowarzyszenia kolarzy
1.3. Stowarzyszenia kolarzy z prowincji
1.4. Ocena galicyjskich stowarzyszeń kolarzy

Rozdział 2. Oddziały Kolarskie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
2.1. Oddziały Kolarzy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Okręgu I – krakowskiego
2.2. Oddziały Kolarzy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Okręgu II – tarnowskiego
2.3. Oddziały Kolarzy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Okręgu III – rzeszowskiego
2.4. Oddziały Kolarzy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Okręgu IV – przemyskiego
2.5. Oddziały Kolarzy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Okręgu V – lwowskiego
2.6. Oddziały Kolarskie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Okręgu VI – tarnopolskiego
2.7. Oddziały Kolarzy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Okręgu VII – stanisławowskiego
2.8. Ocena Oddziałów Kolarzy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Rozdział 3. Sekcje kolarskie towarzystw statutowych i inne organizacje kolarzy
3.1. Sekcje kolarskie statutowych organizacji sportowych
3.2. Sekcje kolarskie organizacji studenckich
3.3. Stowarzyszenia kolarskie młodzieży szkolnej
3.4. Ocena sekcji kolarskich towarzystw statutowych i innych organizacji kolarzy

Rozdział 4. Galicyjskie stowarzyszenia kolarskie wobec powołania związku towarzystw cyklistów

Rozdział 5. Galicyjskie organizacje kolarzy w latach 1886–1914

Część II
Działalność stowarzyszeń


Rozdział 1. Nauczanie jazdy na rowerze

Rozdział 2. Turystyka kolarska

Rozdział 3. Kolarstwo w formie wyczynowej
3.1. Kolarstwo torowe
3.2. Kolarstwo szosowe
3.3. Inne formy kolarskiej rywalizacji
3.4. Nowi bohaterowie sportu kolarskiego
3.5. Ocena kolarstwa wyczynowego

Rozdział 4. Pozostała działalność stowarzyszeń
4.1. Indywidualne i zespołowe pokazy jazdy na rowerze
4.2. Działalność na niwie towarzyskiej
4.3. Gwarantowanie bezpieczeństwa i ułatwienie jazdy
4.4. Kolarska służba informacyjna
4.5. „Koło” – organ galicyjskich stowarzyszeń kolarskich
4.6. Ocena pozostałych form działalności stowarzyszeń

Rozdział 5. Ocena działalności galicyjskich stowarzyszeń kolarskich