Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Pod sztandarami Orła Białego

Tomasz Gąsowski

Księgarnia Akademicka, 2002
Stron: 248
Dział:
ISBN: 9788371885365
 
 
 

 

Tomasz Gąsowski

Księgarnia Akademicka, 2002

Dział:

Stron: 248

ISBN: 9788371885365

O książce:

Kwestia - to według Słownika języka polskiego sprawa do załatwienia. Taką sprawą do załatwienia był zespół problemów związanych ze służbą wojskową Żydów w Polskich Siłach Zbrojnych w okresie II wojny światowej. O nich właśnie traktuje niniejsza praca. W II Rzeczypospolitej pojawienie się podobnych problemów nie wywoływało szczególnych reperkusji. Traktowano je, przynajmniej do pewnego stopnia, jako coś naturalnego i nieuniknionego zarazem. Tak było w czasie pokoju. W warunkach wojennych bowiem, okazało się, że problem żydowski wymaga szybkiego i zdecydowanego rozstrzygnięcia. Autor, historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizujący się w dziejach Polski i Polaków XIX i XX w., w tym również stosunkach polsko-żydowskich, dokonał całościowej rekonstrukcji ciągu zdarzeń rozgrywających się między polskimi i żydowskimi żołnierzami służącymi podczas II wojny światowej pod sztandarami Orła Białego we Francji, Szwajcarii, Rosji, na Bliskim i Środkowym Wschodzie oraz na Wyspach Brytyjskich. W swej książce starał się dotrzeć do przyczyn, objaśnić ich mechanizm wreszcie wskazać konsekwencje, istotne m.in. dla biegu spraw polskich na arenie międzynarodowej w latach wojny.