Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Boskie, cesarskie, publiczne.Debata o legitymizacji Kościoła katolickiego w Polsce w sferze publicznej w latach 1989-2010

Sławomir Sowiński

Aspra-JR, 2012
Stron: 386
Dział:
ISBN: 9788375453911
 
 
 

 

Sławomir Sowiński

Aspra-JR, 2012

Dział:

Stron: 386

ISBN: 9788375453911

 Specyfika interesujących nas relacji między demokratycznym państwem, w którym żyje pluralistyczne społeczeństwo, a Kościołem narzuca jednak jeszcze jeden warunek tworzenia niezbędnych, w miarę stabilnych, choć zawsze ograniczonych kompromisów. Jest nim prowadzenie publicznej debaty o roli, miejscu, funkcji i znaczeniu Kościoła w szerokim wymiarze życia publicznego państwa. Bo tylko ( ) w tej formie obie strony, zwracając się właściwym im językiem do wiernych, którzy zawsze są obywatelami, i obywateli, którzy są lub nie są wiernymi określonego Kościoła, szukać mogą publicznej legitymizacji, która w warunkach demokratycznych jest niezbędnym czynnikiem trwałości i efektywności rozwiązań prawnych, tworzących ramy legalnego status quo. (z Wprowadzenia) Jest godne podkreślenia, iż doktorowi Sowińskiemu udało się w tak gorących kwestiach zachować naukowy dystans i bezstronność co okazało się bardzo pożyteczne dla zrozumienia nieprostej sprawy polskich sporów ostatnich dwóch dekad wokół publicznej (jak podkreśla autor) legitymizacji Kościoła w Polsce. Okazało się też, że warsztat naukowy politologa może być bardzo potrzebny, ba, konieczny, do analizy tego rodzaju problemów, a efekt jego zastosowania w pracy naukowej wysoce konkluzywny. dr hab., prof. UW Krzysztof Wielecki Publikacja powstała we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera.