Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Etyka niezależna. Dzieła zebrane T. 2

Tadeusz Styczeń

TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, 2012
Stron: 584
Dział:
ISBN: 9788373065390
 
 
 

 

SPIS TREŚCI


Wprowadzenie - Kazimierz Krajewski
 
Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawomocnionej i ogólnie ważnej teorii moralności. Studium metaetyczne. ( Rozprawa habilitacyjna )
 
Etyka niezależna?
 
Problem ogólnej ważności norm etycznych w aspekcie epistemologiczno-metodologicznym z uwzględnieniem indukcyjnych nauk o człowieku.
 
W sprawie przejścia od zdań orzekających do zdań powinnościowych.
 
Problem autonomii etyki.
 
Czy etyka jest logiką chcenia?
 
W sprawie uzasadnienia norm moralnych. Uwagi do artykułu Norberta Hoerstera.
 
O uzasadnialność twierdzeń etycznych. Sympozjum Societas Ethica (1974).
 
Sposoby uprawiania etyki w Polsce i ich konsekwencje dla etyki teologicznej ( współautor - Helmut Juros )
 
Uwagi o istocie moralności ( współautor - Andrzej Szostek )
 
Jak uzasadnić szczegółowe zakazy moralne? W związku z artykułem Franza Scholza „ Głosić normy - to je uzasadniać”.