Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Politeja 2010, nr 13

Księgarnia Akademicka, 2010
Politeja;
Stron: 575
Dział:
ISBN: POL13
 
 
 

 

Księgarnia Akademicka, 2010

Politeja;

Dział:

Stron: 575

ISBN: POL13

Spis treści: Katastrofa smoleńska

ARTYKUŁY
HISTORIA POLITYCZNA
Martin Gilbert, Churchill and Poland
Artur Jezioro, Polityczny aspekt walki o autonomię Uniwersytetu Jagiellońskiego w czasach Wolnego Miasta Krakowa
Piotr Biliński, Stanisław Kutrzeba na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku
Tomasz Skrzyński, Polska Partia Robotnicza w Krakowskiem w latach 1947-1948 (wpływy, problemy wewnętrzne i polityczni sojusznicy)

MYŚL POLITYCZNA
Piotr Musiewicz, Rewolucja protestancka w Anglii za czasów Edwarda VI (1547-1553)
Adam Wielomski, Kościół konstytucyjny we Francji i jego teologia polityczna
Janusz Grygieńć, Bernard Bosanquet a Leonard Hobhouse - spór o metafizyczną teorię państwa
Dariusz Grzybek, Wolność indywidualna, wspólnota narodowa i gospodarka pieniężna - główne idee w myśli Feliksa Młynarskiego
Arkadiusz Meller, Za północnym kordonem. Prusy Wschodnie w myśli politycznej polskiego obozu narodowego w latach 1918-1939
Michał Podniesiński, Postnowoczesne odrealnienie. Problem redukcyjności we współczesnej filozofii polityki na przykładzie analizy kategorii władzy w koncepcji Michela Foucaulta

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. PROBLEMY AMERYKAŃSKIE
Anna Dziduszko-Rościszewska, Obsceniczność w świetle I poprawki do Konstytucji USA
Łukasz Albański, "Blood Will Tell". The Eugenics Movement in Canada Prior to World War II
Radosław Rybkowski, Empty Promises, Empty Wallets, Pocket Full of Debts
Maciej Turek, Primum non nocere? Rola kandydata na wiceprezydenta USA w prezydenckiej kampanii wyborczej
Marek Czajkowski, Geneza obrony przeciwrakietowej USA
Tomasz Litwin, Konstytucyjność stosowania taktyki filibuster i "opcji nuklearnej" w Senacie USA

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. VARIA
Mateusz Filary, Wybrane problemy metodologiczne II debaty w Stosunkach Międzynarodowych
Tomasz Młynarski, Arktyka - nieodkryty spichlerz energetyczny świata
Paweł Górzny, Wybrane społeczno-ekonomiczne czynniki determinujące autorytarne systemy władzy i wojskowe zamachy stanu w Czarnej Afryce
Dariusz Wybranowski, Serbowie a kwestia międzynarodowego uznania dyplomatycznego Republiki Kosowa w lutym i na przestrzeni 2008 roku. Studium problemu
Dominika Dziwisz, Cyberterroryzm - fikcja czy realne zagrożenie?

PROBLEMY USTROJU POLITYCZNEGO
Lech Mażewski, Ustrój państwa polskiego w koncepcji samorządnej Rzeczpospolitej
Tomasz Wieciech, Uprawnienia zastrzeżone Korony w ustroju westminsterskim

VARIA
Hubert Królikowski, Offset - mity i rzeczywistość
Łukasz Albański, Evolution and the Public. The Discussion of a Scientific Idea and Its Ramifications since Charles Darwin / Evolution (in) der Öffentlichkeit. Die Auseinandersetzung mit einer naturwissenschaftlichen Theorie von Charles Darwin bis heute (Uniwersytet Siegen, 3-5 września 2009 roku)

RECENZJE
Ewa Bujwid-Kurek, Magdalena Dyras, Re-inkarnacje narodu. Chorwackie narracje tożsamości w latach dziewięćdziesiątych XX wieku
Bogumił Grott, Szczepan Siekierka, Henryk Komański, Eugeniusz Różański, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939-1946
Iwona Krzyżanowska, The Morality of War, red. David Kinsella, Craig L. Carr
Arkadiusz Lewandowski, Bartłomiej Michalak, Partie protestu w Europie Zachodniej. Analiza relewancji politycznej
Michał Paszkowski, Przemysław Maj, Internet i demokracja. Ewolucja systemu politycznego
Michał Podniesiński, Świat w 2025. Scenariusze Narodowej Rady Wywiadu USA
Radosław Sławomirski, Tomasz Zarycki, Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji
Ryszard Stemplowski, Eoin Carolan, The New Separation of Powers. A Theory for the Modern State

Zobacz też inne numery czasopisma: Politeja.

Zobacz też książki z serii: Societas.

Zobacz też inne książki z działu: politologia.