Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Politeja 2009, nr 12

Księgarnia Akademicka, 2009
Politeja;
Stron: 596
Dział:
ISBN: POL12

 

Księgarnia Akademicka, 2009

Politeja;

Dział:

Stron: 596

ISBN: POL12

SPIS TREŚCI:

Peter Scott, Does Higher Education Need to Play a Different Role in Times
of Global Crisis?

ARTYKUŁY

PROBLEMY POLSKIE
W.J. Korab-Karpowicz, Szlachta jako wartość
Jacek H. Kołodziej, Demokracja jako uświadomiona wartość w polskiej kulturze politycznej
Marek Górka, Kształtowanie się politycznych biegunów w polskim systemie partyjnym w latach 2005-2007
Maciej Strutyński, Najpierw Naród. Niechrześcijańskie narodowe środowiska polityczne w Polsce
Dominik Sieklucki, Wybory 2005 i 2007 roku a partie lewicy na polskiej scenie politycznej
Józef M. Fiszer, W poszukiwaniu nowej strategii w polityce zagranicznej Polski po 2004 roku (ze szczególnym uwzględnieniem małych krajów Europy Środkowo-Wschodniej)

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Mikołaj Banaszkiewicz, Epoka wielkich reform w Imperium Rosyjskim. Uwagi na marginesie projektu "konstytucji" Loris-Mielikowa
Jan Holzer, Petr Hlaváček, Lukashenka's Belarus. A Dilemma of Regime Typen the Light of Linz's Theory
Janusz J. Węc, Polityczno-prawne aspekty procesu konstytuowania oraz reformy Unii Gospodarczej i Walutowej. Od planu Wernera do traktatu konstytucyjnego (1970-2004)
Artur Gruszczak, Europejski Urząd Policji (Europol) - okoliczności i geneza powstania
Rafał Willa, Lobbing jako element systemu politycznego Unii Europejskiej
Rafał Wordliczek, Unia dla Śródziemnomorza - oczekiwania i zagrożenia
Karol Derwich, Ruch studencki w Meksyku - 1968
Wawrzyniec K. Konarski, Isolationism, Dependency and Clientelism as Traditional Features of the Paraguayan Foreign Policy
Grzegorz Nycz, Od krucjaty Wilsona do krucjaty Reagana. Kształtowanie amerykańskiej polityki krzewienia demokracji
Przemysław Furgacz, Amerykańska interwencja zbrojna w Iraku 2003-2008. Charakterystyka działań wojennych i okupacji - krytyczne spojrzenie
Paulina Napierała, G.W. Bush's Faith-Based Initiatives Policy and the Idea of the Separation of Church and State in the U.S.A.
Konrad Oświecimski, Zaangażowanie grup interesu w proces wyborczy w Stanach Zjednoczonych
Marcin Grabowski, Koncepcja biegunowości w systemach międzynarodowych regionu Azji i Pacyfiku

PROBLEMY MYŚLI POLITYCZNEJ
Piotr Musiewicz, Król-kapłan? Przejawy i uzasadnienia erastianizmu Henryka VIII
Michał J. Czarnecki, Z Pireusu do Aten. Intelektualna droga Erica Voegelina do 1938 roku
Dariusz Grzybek, Idea narodowa a myśl gospodarcza w pismach Romana Rybarskiego

PRZEKŁADY

Justyna Kiliańczyk-Zięba, Wzór Rzeczypospolitej rządnej do ciała ludzkiego przystosowany, krótko spisany przez ks. Jana Januszowskiego, archidiakona
sądeckiego
Piotr Musiewicz, Charles'a Saroléa i Gilberta Keith Chestertona Listy o sprawach polskich

VARIA

Agnieszka Hennel-Brzozowska, Psychological Problems in Families of Diplomats - a Systemic Approach
Pervez Iqbal Khan Tareen, American Adventurism in Afghanistan
Ewa Pogorzała, Sprawozdanie z debaty "Rola instytucji obywatelskich w demokracji" (Warszawa, 1 czerwca 2009 roku)

RECENZJE
Bogumił Grott, Dmytro Doncow, Nacjonalizm
Dagmara Mrozowska, Jerzy Dębski, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Prześladowania i masowa zagłada Romów podczas II wojny światowej w świetle relacji i wspomnień
Damien Thiriet, Europa der Zugehörigkeiten. Integrationswege zwischen Ein- und Auswanderung, red. Rudolf von Thadden, Steffen Kaudelka, Thomas Serrier
Patryk Tomaszewski, Wojciech Turek, Arka przymierza. Wojciech Wasiutyński 1910-1994. Biografia polityczna
Marcin Zwiercan, Małgorzata Abassy, Inteligencja a kultura. O problemach samoidentyfikacji dziewiętnastowiecznej inteligencji rosyjskiej


"Politeja to kilkaset stron artykułów poświęconych zagadnieniom zarówno historycznym, jak i nam współczesnym. Dotykające problemów znanych szerszej opinii publicznej jak również węższemu gronu specjalistów. To różnorodność w obrębie jednego zagadnienia jakim jest polityka."(fragment recenzji tomu pochodzący ze strony Koła Naukowego Historyków Studentów UJ)Zobacz też inne numery czasopisma Politeja.

Zobacz też książki z politologicznej serii Societas.