Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Politeja 2008, nr 9

Księgarnia Akademicka, 2008
Politeja;
Stron: 539
Dział:
ISBN: 17336716POL9

 

Księgarnia Akademicka, 2008

Politeja;

Dział:

Stron: 539

ISBN: 17336716POL9

Politeja - półrocznik Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych jest, zgodnie z zamierzeniem swoich incjatorów, forum, na którym toczy się debata o kształtującej się i dynamicznej w swoich przemianach rzeczywistości.


Spis treści


ZAGADNIENIA USTROJOWE


Artur W. Wróblewski
, Żródła uprawnień prezydenta Stanów Zjednocznonych w polityce zagranicznej w świetle kształtowania się instytucji judical review; Marko Hernaiz, Konstytucyjne podstawy hiszpańskiego systemu wspólnot autonomicznych; Jacek Lewicki, Siły Zbrojne jako element systemu państwowego RP.


STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE


Agata Motyl
, Przyczyny konfliktu arabsko-izraelskiego i jego rozwój w dwudziestoleciu międzywojennym; Bogusław Jagusiak, Związki zawodowe wobec nowych wyzwań w Unii Europejskiej; Kinga Wala, Agencja Praw Podstawowych - iluzja czy realny postęp ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej.


PROBLEMY TOŻSAMOŚCI ZBIOROWYCH


Urszula Drzewiecka
, Tożsamość północnoamerykańska; Tadeusz Kopyś, Fenomen szkockiego nacjonalizmu; Paweł Ścigaj, Naród, nacjonalizm i tożsamość narodowa w perspektywie etnosymbolizmu.


MYŚL POLITYCZNA


Stanisław Łojek
, O równości, cywilizacji i cnocie; Dariusz Grzybek, Konserwatysta wobec ewolucji kapitalizmu - poglądy ekonomiczne i polityczne Józefa Milewskiego; Dorota Liszczyk, Francuska debata nad projektem Europejskiej Wspólnoty Obronnej (1950-1954). Największy spór ideologiczno-polityczny od czasów Dreyfusa?; Cezary J. Olbromski, Demokracja a zasada równości politycznej - prawie nieograniczona strefa współzależności taktycznej; Ewa Nowak, Światła partycypacja i rozsądna demokracja. Idea i koncepcja demokracji a kompetencje obywatelskie w polskiej praktyce politycznej; Justyna Holocher, John Stuart Mill i Alexis de Tocqueville - dwugłos w kwestii statusu społecznego kobiet. Argumenty na rzecz i przeciwko poddaństwu kobiet.


TEORIA POLITYKI


Arnold Warchał
, Odniesienie metodologii fenomenologicznej do zajwisk politycznych; Janusz Goćkowski, Teologia polityki: modele roli decydenta generalnego.


VARIA


Jakub Olech
, Drogi polskiej chadecji w latach 1990-2000; Barbara Starzec, Ludzki wymiar Sundance - oczami Roberta Redforda; Renata Puchowicz, Dyplomacja kulturalna Niemiec do 2007 roku; Ryszard Stemplowski, "La Reforma Universitaria". Ruch studencki 1918 r.; Jakub Żurawski, Komunikacja wyborcza przez Internet.


RECENZJE


Jacek Ciężarek
: Jacques Baumel (cooperation François Depla), Un tragique malentendu. De Gaulle et L'Algèrie; Józef Fiszer: Jan Zielonka, Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską; Karina Jarzyńska: Ernst Cassirer, Mit państwa; Jacek Kołodziej: Janusz Goćkowski, Za rewolucją, przeciwko rewolucji. Dwa światopoglądy "wojujące"; Ryszard Stemplowski: Janusz Tazbir, Długi romans z muzą Klio; Ewa Bujwid-Kurek: Marek Bankowicz, Przywódcy polityczni współczesnego świata. Mężowie stanu, demokraci, tyrani.