Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Politeja 2006, nr 6

Księgarnia Akademicka, 2006
Politeja;
Stron: 625
Dział:
ISBN: 17336716POL

 

Księgarnia Akademicka, 2006

Politeja;

Dział:

Stron: 625

ISBN: 17336716POL

Opis:

Kolejny numer półrocznika będącego forum, na którym toczy się debata prowadzona przez teoretyków kultury, kulturoznawców, politologów i badaczy stosunków miedzynarodowych.

Spis treści:

ARTYKUŁY

WOKÓŁ PRAW CZŁOWIEKA

 • Rett R. Ludwikowski, Limits of Universalism: Protection of Human Right in Europe and America in Historical and Comparative Perspective


Z DZIEJÓW MYŚLI POLITYCZNEJ

 • Roman Kochnowski, Austro-Węgry na przełomie XIX i XX stulecia

 • Dariusz Grzybek, Włodzimierz Czerkawski - między ekonomią polityczną a demokracją chrześcijańską

 • Bogumił Grott, Nacjonalizm polski a nacjonalizm ukraiński. Próba porównania

 • Maciej Marszałek, Polska myśl polityczna i prawna o stosunkach włoskiego faszyzmu do Kościoła katolickiego 1922-1939

 • Mateusz Nieć, Fundamentalizm religijny - demokracja attycka - kościoły protestanckie (w sporze z Bassamem Tibi)

 • Maciej Zakrzewski, Henry St. John Bolingbroke - polityk czy myśliciel społeczny?

 • Rafał Lis, Spontaniczny ład a problem "korupcji" społeczeństwa obywatelskiego. Z myśli politycznej Adama Fergusona

 • Aleksander Dańda, Podstawy teorii kolonializmu: Edward Gibbon Wakefield (1796-1862)

 • Maciej Cesarz, Faszyzm paneuropejski czy alternatywna wizja integracji? Koncepcja zjednoczonej Europy Oswalda Mosleya

 • Paweł Armada, Prawo do Straussa: wokół problemu rozumienia konserwatywnego myśliciela

 • Agnieszka Walecka-Rynduch, Rudi Dutschke - ikona niemieckiej nowej lewicy wobec terroryzmu

 • Marta du Vall, Myśl polityczna Stanów Zjednoczonych: neokonserwatyzm versus paleokonserwatyzm

 • Andrzej Waleszczyński, Ronalda Dworkina teoria interpretacji i jej rola w filozofii prawa i polityki

 • Jan Narveson, Liberalism from Libertarianism to the Welfare State

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 • Janusz J. Węc, Reforma Unii Europejskiej w Traktacie Konstytucyjnym. Ustrój, aksjologia i kompetencje Unii

 • Jan Wiktor Tkaczyński, Transformacja. Prolegomena do teorii i praktyki na przykładzie Polski po 1989 roku

 • Sergiusz Bober, Z dziejów federalizmu w La Placie: separatyzm paragwajski

 • Patrycja Prostak, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wobec "prawa do śmierci". Rozważania wokół sprawy Cruzan v. Missouri Departament of Health


METODOLOGIA

 • Janusz Goćkowski, Status poznawczy "teorii zaostrzającej się walki klasowej"


PROBLEMY ETNICZNE

 • Adam Walaszek, Napływ Europejczyków do północnej Ameryki (XVI-XVIII w.): migracja dobrowolna i niedobrowolna

 • Agnieszka Stasiewicz, Szwedzi w Hollywood w pierwszej połowie XX wieku

 • Małgorzata Kołaczek, Społeczno-kulturowe położenie Romów na Węfrzech: prawno-isntytucjonalne warunki integracji

 • Mark Wegierski, Multiculturalism and Marginality: the Polish-Canadian Case


VARIA

 • Piotr Bartosiewicz, Wybrane zachowania parlamentarne posłów Sejmu IV kadencji jako przejaw kultury politycznej

 • Krzysztof Szczerski, Europejski konwent profesora Caritata


RECENZJE

 • Agata Kotowska, Wiktor Poliszczuk, Gorzka prawda. Cień Bandery nad zbrodnią ludobójstwa

 • Marta Kunecka, Francis Fukuyama, Erica at the Crossroads. Democracy, Power and the Neoconservative Legacy

 • Maria Zmierczak, Romuald Rydz, Edmund Burke na ścieżkach wolności

 • Janusz J. Węc, Janusz Sawczuk, Od status quo do planu Kohla. Geneza zjednoczenia Niemiec w świetle opublikowanych dokumentów Urzędu Kanclerskiego (1989 r.)

 • Ewa Bujwid-Kurek, Jacek Wojnicki, Przeobrażenia ustrojowe państw postjugosłowiańskich (1990-2003)

 • Małgorzata Łuszczyńska, Czesław Martyniak, Dzieła

 • Józef M. Fiszer, Paweł Bożyk, Globalozation and the Transformation of Foreign Economic Policy

 • Józef Brueckman, Jan Skoczyński, Neognoza polska

 • Ryszard Stemplowski, Henryk Szlajfer, Doga na skróty. Nacjonalizm gospodarczy w Ameryce Łacińskiej i Europie Środkowo-Wschodniej w epoce pierwszej globalizacji. Kategorie. Analiza. Kontekst porównawczy

 • Małgorzata Kiwior-Filo, Karol Estreicher jr., Straty kultury polskiej pod okupacją niemiecką 1939-1941 wraz z oryginalnymi dokumentami grabieży; Zbigniew Kazimierz Witek, Dokumenty strat kultury polskiej pod okupacją niemiecką 1939-1944

 • Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Bogdan Szlachta, Karol Jonca, Dekrety prezydenta Edwarda Benesa. Niemcy w czechosłowackiej doktrynie politycznej i prawnej z lat 1920-1945