Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wyznaniowe gminy żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918-1939)

Krystyna Samsonowska

TOWARZYSTWO NAUKOWE MŁODYCH HISTORYKÓW "SOCIETAS VISTULANA", 2005
Stron: 311
Dział:
ISBN: 9788388385483
Wydanie drukowane
 

16,00 14,40

Pozycja dostępna

 

 Książka jest wieloaspektową monografią prezentującą organizację życia żydowskich społeczności i gmin wyznaniowych na terenie województwa krakowskiego w okresie międzywojennym. Gmina żydowska (rozumiana tu jako społeczność i instytucja samorządowa) została scharakteryzowana z uwzględnieniem całego wewnętrznego zróżnicowania. Punktem wyjściowym jest przedstawienie zasad jej funkcjonowania i zarządzania, a także struktury zawodowej i społecznej mieszkańców terenu Galicji Zachodniej. Autorka wnikliwie analizuje religijne, polityczno-społeczne oraz kulturalno-oświatowe aspekty życia ludności wyznania mojżeszowego, opierając się na obszernym materiale źródłowym, w skład którego wchodzą różnorodne archiwalia (np. sprawozdania, fragmenty korespondencji, statuty i regulaminy poszczególnych gmin, akty prawne), dane statystyczne, informatory, księgi pamięci, pamiętniki. Cennym dopełnieniem książki są szczegółowe tabele, wykresy, mapy oraz unikatowe fotografie przedwojennych cadyków i synagog. Wyczerpująca rekonstrukcja wewnętrznych stosunków w gminach żydowskich województwa krakowskiego pozwala umieścić niniejszą pracę w sukcesywnie rozwijającym się ostatnimi czasy nurcie badań nad historią regionalną.