Księgarnia
Kliknij aby przejść do Księgarni
Propozycje wydawnictwa
Prawna_regulacja_medycznie_wspomaganej_prokreacji_w_Polsce_i_wybranych_panstwach_europejskich._Wybrane_problemy

Prawna regulacja medycznie wspomaganej prokreacji w Polsce i wybranych państwach europejskich. Wybrane problemy

Autor: Agata Niżnik-Mucha

 

Niniejsza monografia jest poświęcona prawnym aspektom medycznie wspomaganej prokreacji w Polsce. Wśród procedur medycznie wspomaganej prokreacji szczególne miejsce zajmuje procedura zapłodnienia pozaustrojowego, wywołująca ogromne zainteresowanie i spory w dyskusji społecznej. W zakresie jej oceny podzieleni są także bioetycy oraz środowiska medyczne i prawnicze. Wynika to z różnych przyczyn, zarówno filozoficznych, jak i światopoglądowych. Napięć i nieporozumień narosłych wokół procedury zapłodnienia pozaustrojowego nie zażegnało uchwalenie przez polski parlament długo wyczekiwanej ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności. Fundamentalnym założeniem przeprowadzonych badań, których efekty prezentuje książka, było uznanie, że racjonalny dyskurs prawniczy nad takimi kwestiami jak: wolność prokreacyjna jednostki, status zarodków ludzkich in vitro, procedura zapłodnienia pozaustrojowego i związane z nią możliwe interwencje medyczne, których podmiotami są zarodki ludzkie, wymaga przede wszystkim odniesienia się do Konstytucji RP jako aktu tworzącego aksjologiczny i normatywny trzon statusu człowieka w Rzeczypospolitej Polskiej. Istotne znaczenie mają również standardy prawnomiędzynarodowe, wypracowane w tym zakresie m.in. w ramach Rady Europy. Wątek komparatystyczny w książce skupia się wokół przedstawienia dwóch modeli regulacji prawnej medycznie wspomaganej prokreacji, tj. modelu „godnościowego” (realizowanego w Republice Federalnej Niemiec) i modelu „wolnościowego” (realizowanego głównie w Wielkiej Brytanii), a także ukazania różnic dotyczących prawnego uregulowania wybranych szczegółowych zagadnień związanych z medycznie wspomaganą prokreacją w państwach europejskich.

Cena: 25,20 zł

Do koszyka

Zostań z Nami! Dołącz do naszego newslettera!

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris

Chciałem tylko napisać, że przyjemna ta Wasza strona. Z łatwością znalazłem co chciałem i książki przyszły na czas. Trzymajcie tak dalej!

Dean White

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris
Telefon: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Adres: ul. św. Anny 9,
31-008 Kraków
Modernizacja strony dofinansowana przez:
Logo Ministerstwa