pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 





Udostępnij
 

Z przyjściem na Katedrę Historii i Filozofii Medycyny UJ prof. dra Władysława Szumowskiego w 1920 r. powstało Krakowskie Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny, które podjęło się wydawania publikacji z zakresu historii medycyny pt. "Wydawnictwa Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Historii Medycyny". Ostatnia pozycja tej serii wydawniczej, pamiętniki prof. Fryderyka Hechla ukazała się jesienią 1939 r. i była rozprowadzana "po cichu" przez Firmę Gebethnera i Wolffa w czasie okupacji.

Myśl uczczenia pamięci Macieja z Miechowa i Józefa Dietla, jak również sporządzenie i wydanie spisu epitafiów i tablic pamiątkowych lekarzy krakowskich, jest również zasługą prof. Szumowskiego. Rozpoczęte zaledwie dzieło nie zostało zrealizowane wskutek niepomyślności losu: wybuchu wojny, aresztowania profesora, likwidacji Katedry Historii Medycyny UJ W okresie PRL-u.

"Monumenta Medica Cracoviensia" wychodzą dopiero teraz, w niespełna sto lat od momentu narodzenia się tej myśli, jako kolejny, czwarty tom Wydawnictwa Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Historii Medycyny.



(c) Księgarnia Akademicka