Księgarnia
Kliknij aby przejść do Księgarni
Propozycje wydawnictwa
Krakowskie_Pismo_Kresowe_2016__nr_8

Krakowskie Pismo Kresowe 2016, nr 8

Autor:

Spis treści
ARTYKUŁY
Andrzej A. Zięba, Agnus Dei cum labaro, czyli znak i herb Ormian polskich –
dzieło Katarzyny Agopsowicz.............................................................................. 9
Renata Król-Mazur, Przemiany społeczności ormiańskiej w Polsce pod
wpływem unii ze Stolicą Apostolską................................................................... 15
Oksana Winnyczenko, „Prowent” od śmierci. Udział duchowieństwa i bractw
ormiańskich w praktykach związanych ze śmiercią we Lwowie w pierwszej
połowie XVIII wieku........................................................................................... 65
EDYCJE ŹRÓDŁOWE
Franciszek Wasyl, Ormianie w świetle zapowiedzi przedmałżeńskich rodzimej
parafii w Kutach. Edycja źródła: Cz. I (lata 1860-1914)................................... 93
Andrzej Pisowicz, Opowieści ormiańskie z miasteczka Kuty w tłumaczeniu na
język polski wraz z komentarzami..................................................................... 269
RECENZJE I OMÓWIENIA
Marian Mudryj, Franciszek Wasyl, Ormianie w przedautonomicznej Galicji.
Studium demograficzno-historyczne, Księgarnia Akademicka, Kraków,
Studia Galicyjskie, t. 4, 2015, ss. 550, il.............................................................. 295
Franciszek Wasyl, Ormianie polscy. Kultura i dziedzictwo. Studia i materiały
źródłowe zebrane dla uczczenia jubileuszu dziesięciolecia Fundacji Kultury
i Dziedzictwa Ormian Polskich, red. Andrzej A. Zięba, Warszawa–Kraków:
Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich – Księgarnia Akademicka
2016, ss. 297........................................................................................................ 299
Autorzy....................................................................................................................... 307

 

Cena: 23,40 zł

Zostań z Nami! Dołącz do naszego newslettera!

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris

Chciałem tylko napisać, że przyjemna ta Wasza strona. Z łatwością znalazłem co chciałem i książki przyszły na czas. Trzymajcie tak dalej!

Dean White

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris
Telefon: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Adres: ul. św. Anny 9,
31-008 Kraków
Modernizacja strony dofinansowana przez:
Logo Ministerstwa