pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Udostępnij
 

Amerykańska kultura popularna była częścią procesów globalizacyjnych i modernizacyjnych. Przystosowana swoim uniwersalnym charakterem, sprawdzonym w multietnicznym i wielokulturowym społeczeństwie amerykańskim, z łatwością trafiała w gusta ludzi na całym świecie. Jej eskapistyczny i buntowniczy charakter sprawiał, że służyła społeczeństwom w rozmaitych okolicznościach do wyrażania bardzo rozmaitych potrzeb. Polskie spotkania z amerykańską kultura popularną z jednej strony wpisują się w globalne tendencje jej wykorzystania. Z łatwością może zbudować siatkę podobnych zjawisk występujących w podobnych, a czasem nawet tych samych okresach, choć w różnych politycznie i geograficzne miejscach. Z drugiej strony Polacy z powodu odmiennych doświadczeń politycznych uczestniczyli w konsumpcji amerykańskiej kultury przyswajając ją w sposób mniej naturalny, w efekcie jakby wypaczając wiele kulturowych elementów.

Bez wątpienia kultura popularna stała się w ostatnim stuleciu ważnym elementem kształtującym tożsamość Polaków, zaś amerykańska kultura odegrała w tych procesach rolę kluczową – inspirując, dostarczając poręcznych rozwiązań formalnych, a także symboli, ikon, anektując sporą cześć wyobraźni, generując rozmaite fantazje, ale też wspólne pokoleniowe doświadczenia. Spotkania Polaków z amerykańską kulturą popularną, raz miłe i edukujące, innym razem trudne i niebezpieczne budowały relacje i więzi, a także stały się zapisem dorastania, walki, stawania się wolnym, demokratycznym i nowoczesnym społeczeństwem.

Ze „Wstępu”

 

Jolanta Szymkowska-Bartyzel – kulturoznawca i filmoznawca, adiunkt w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. W swoich badaniach zajmuje się historią i recepcją amerykańskiej kultury w Polsce. Autorka wielu publikacji polskich i zagranicznych dotyczących kultury popularnej, amerykanizacji, anty- amerykanizmu, mediów masowych.

 

Link do filmu z promocji książki: https://www.youtube.com/watch?v=H0pB_66MDz8

Książki wydane w ramach serii:

 

Wydania drukowane


 

Wydania elektroniczne
(c) Księgarnia Akademicka