Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni
Propozycje wydawnictwa
Źrodlo_historyczne_jako_tekst_kultury

Źródło historyczne jako tekst kultury

„Książka pt. Źródło historyczne jako tekst kultury jest kolejnym, szóstym tomem niezwykle interesującej serii Antropologia Wiedzy, w którym poruszone zostały zagadnienia związane z interpretacją źródeł historycznych. Znamienny wydaje się być już sam tytuł tomu, w którym podkreśla się powinowactwo historii i kultury. Już z tego względu książka zasługuje na szczególną uwagę, a [jej] redaktorów […] należy cenić z racji ich wyjścia poza klasyczną historiografię i tym samym wpisania się w nurt ważnych dziś badań, w których coraz częściej podkreśla się istotność wychodzenia poza własną tylko dyscyplinę i czerpania możliwych korzyści z zapoznawania się z metodami i narzędziami badawczymi dyscyplin innych […]. W badaniach historycznych można dziś zaobserwować dwie tendencje. Jedna polega na uprawianiu historii w sposób tradycyjny, w którym ważna jest koncepcja jednostki i model linearnej historii zdarzeniowej oraz politycznej. Druga otwiera się na inne nauki i czerpie inspiracje z antropologii, etnologii, językoznawstwa, semiotyki, folklorystyki, literaturoznawstwa itp., a jej dominującym nurtem stają się badania nad mentalités. Książka przedstawiona mi do recenzji znakomicie wpisuje się w ten nowatorski nurt”.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Katarzyny Łeńskiej–Bąk

„Wyżej wymieniona praca zostanie wydana jako szósty tom serii Antropologia Wiedzy. Tytuł serii obiecuje szeroki zakres tematyczny, a jednocześnie oryginalność podejmowanych zagadnień, które są zaledwie zarysowane w dotychczasowej literaturze przedmiotu […]. Recenzowaną pracę oceniam jako znakomitą […]. [Jej] zakres tematyczny uważam za wartościowy, zwłaszcza wobec aktualnego w części środowiska historycznego odejścia od źródeł […]. Większość Autorów [artykułów zamieszczonych w książce] nie porusza się tylko w kręgu teorii, ale wskazuje na konkretne przykłady pracy źródłowej w postępowaniu badawczym historyka. Niewątpliwie takiej perspektywie badawczej sprzyjała Redaktorka tomu, Bożena Płonka–Syroka, która swoim dotychczasowym dorobkiem wykazała kompetencje zarówno teoretyczne, jak również źródłowe”.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Tadeusza Srogosza

Zostań z Nami! Dołącz do naszego newslettera!

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris

Chciałem tylko napisać, że przyjemna ta Wasza strona. Z łatwością znalazłem co chciałem i książki przyszły na czas. Trzymajcie tak dalej!

Dean White
Telefon: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Adres: ul. św. Anny 6,
31-008 Kraków
Modernizacja strony dofinansowana przez:
Logo Ministerstwa