Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni
Propozycje wydawnictwa
W_poszukiwaniu_podstaw_libertarianizmu_w_perspektywie_rothbardowskiej_koncepcji_wlasności

W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu w perspektywie rothbardowskiej koncepcji własności

 Odwołując się do pojęcia własności, zdefiniujemy libertarianizm w wąskim sensie jako stanowisko, którego fundament stanowi absolutne prawo własności oraz (i) na poziomie etycznym – doktryna prawa naturalnego; (ii) na poziomie ekonomicznym – teoria austriackiej szkoły ekonomicznej; (iii) na poziomie politycznym – XIX-wieczny anarchistyczny indywidualizm Lysandera Spoonera. Będziemy twierdzić, że te trzy połączone ze sobą tradycje – wraz z koncepcją absolutnego prawa własności – stanowią teoretyczną podstawę libertarianizmu w wąskim sensie. (Ze Wstępu)

Libertarianizm w zdefiniowanym przez nas sensie jawi się jako doktryna, w której najpełniejszy rozwój człowieka nastąpi wtedy, gdy jego podstawę etyczną będzie stanowiło przekonanie o istnieniu natury ludzkiej i przysługującego każdemu człowiekowi prawa autowłasności; za fundament ekonomiczny przyjmie on pogląd mówiący, że jedynymi prawomocnymi podmiotami procesów rynkowych są jednostki (działające indywidualnie lub zbiorowo), kierujące się własnym – co nie znaczy egoistycznym czy materialnym – interesem, przejawiającym się w podejmowanych decyzjach, a tym samym w aktach preferencji, oraz – w wymiarze politycznym – jednostki działające w społecznościach i wspólnotach, w których władza jest dobrowolnie i świadomie wybierana, a akty agresji są skierowane wyłącznie wobec tych, którzy sami się takiej agresji uprzednio dopuścili. (Z Zakończenia)
 
Dr Dariusz Juruś – zajmuje się filozofią polityki, głównie libertarianizmem. Publikował m.in. w „Principiach” (Czy Robert Nozick był libertarianinem?), „Diametrosie” (The Neo-Aristotelian Defense of Rights, Or a Minimal State Approach), „Analizie i egzystencji” (Wokół własności. Próba uporządkowania stanowisk w filozofii politycznej) oraz „Ruchu filozoficznym” (Ekonomiczne i etyczne podstawy libertarianizmu). Jest wykładowcą na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.

Cena: 18,00 zł

Wydanie papierowe

Zostań z Nami! Dołącz do naszego newslettera!

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris

Chciałem tylko napisać, że przyjemna ta Wasza strona. Z łatwością znalazłem co chciałem i książki przyszły na czas. Trzymajcie tak dalej!

Dean White
Telefon: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Adres: ul. św. Anny 6,
31-008 Kraków
Modernizacja strony dofinansowana przez:
Logo Ministerstwa