Księgarnia
Kliknij aby przejść do Księgarni
Propozycje wydawnictwa
Nacjonalizmy_roznych_narodow.Perspektywa_politologiczno_religioznawcza

Nacjonalizmy różnych narodów.Perspektywa politologiczno-religioznawcza

 Niniejsza książka jest kontynuacją dwóch poprzednich wydanych pod redakcją prof. dr. hab. Bogumiła Grotta, specjalizującego się od lat w zagadnieniach doktryn nacjonalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem ich strony aksjologicznej i relacj z religią. Najważniejsza książka profesora - Nacjonalizm chrześcijański - doczekała się czterech wydań (w roku 1991, 1996, 1999, 2006).

Poprzednie książki z tej serii to również prace zbiorowe: Nacjonalizm czy nacjonalizmy? Funkcje wartości chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznych (2006) i Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka, religia, etos (2010). 

Autorzy artykułów zamieszczonych zarówno w niniejszej książce, jak i w poprzednich ukazują wielką różnorodność poszczególnych doktryn nacjonalistycznych także pod względem ich aksjologii oraz stosunku do religii. ich prace podważają różne mity i uproszczenia tak często lansowane w związku ze zjawiskiem nacjonalizmów. Wskazują, iż nie można mówić o nacjonalizmie w liczbie pojedynczej. Jest natomiast wiele nacjonalizmów bazujących na różnych, niejednokrotnie sprzecznych ze sobą systemach wartości, czego często się nie dostrzega, czy to ze względu na ułomność warsztatu badawczego, czy uwarunkowania światopoglądowe i polityczne.

Autorzy, którzy zamieścili swoje artykuły w trzech wymienionych książkach, reprezentują różne dyscypliny naukowe. Są wśród nich politolodzy, historycy, religioznawcy, filozofowie orientaliści i pedagodzy.

 

Spis treści:

 

Słowo wstępne /7
 
Adam Wielomski, Nacjonalizm a katolicyzm. Wzajemne relacje i pojmowanie – od Piusa VI po Jana Pawła II /15
 
Bogumił Grott, Szowinizm niemiecki jako obiektywna legitymacja reorientacji polityki polskiej dokonanej przez Romana Dmowskiego na początku XX wieku /53
 
Bogumił Grott, Doktryna Zadrugi a czasy obecne /81
 
Aneta Dawidowicz, Tradycja i przeszłość w myśli politycznej Narodowej Demokracji 1918-1939 /97
 
Rafał Łętocha, Nacjonalizm liberalny Feliksa Młynarskiego /117
 
Adam Danek, Współpraca miesięcznika „Pro Christo” ze środowiskiem Bolesława Piaseckiego jako wynik „planu penetracyjnego” Falangi /129
 
Wojciech Jerzy Muszyński, Żydzi w publikacjach prasowych podziemia narodowego lat 1939-1947 a kwestia pomocy ofi arom Holokaustu /151
 
Olgierd Grott, Ku chrześcijańskiej Europie. Geopolityczne i cywilizacyjne koncepcje Konfederacji Narodu /189
 
Aleksandra Pietrowicz, Organizacja „Ojczyzna” jako wyraz dążenia do realizacji idei powrotu ziem macierzystych do Polski /231
 
Bogumił Grott, Idea rekonstrukcji Słowiańszczyzny połabskiej w świetle historii pism „Sprawy Łużyckie” i „Wendischer Bote” oraz myśli politycznej Karola Stojanowskiego /271
 
Bogumił Grott, Polityka polska wobec Ukraińców, Ukrainy i ukraińskiego nacjonalizmu /287
 
Krzysztof Kawęcki, Tradycja narodowa i katolicyzm w publicystyce środowiska „Słowa Narodowego” /299
 
Adam T. Witczak, ONR – powrót na scenę? Rekonstrukcja radykalnego skrzydła formacji narodowo-katolickiej? /319
 
Lucyna Kulińska, Współczesny nacjonalizm ukraiński i jego antypolski charakter w świetle programów partyjnych oraz wypowiedzi liderów /335

Przemysław Serednicki, Droga legionisty. Ideowe zasady rumuńskiego Legionu Archanioła Michała /363

Marek Maciejewski, Nacjonalizm w koncepcjach niemieckich rewolucyjnych konserwatystów w okresie międzywojennym /383

Bogdan Suchodolski, Poza dobrem i złem. U podstaw niemieckiego etosu /405
 
Żaneta Bugajska-Moskal, Paul de Lagarde jako reformator religijno-polityczny 1827-1891 /415
 
Joachim Diec, Makronacjonalizm geopolityczny Aleksandra Dugina /429
 
Roman Bäcker, Ruch Przeciwko Nielegalnej Imigracji. Rosyjski żywiołowy nacjonalizm ksenofobiczny /449
 
Jakub Jarosław Sokół, O ratunek dla wymierającego narodu. Serbołużyckie Stronnictwo Narodowe – Łużycki Alians /457
 
Selim Chazbijewicz, Geneza nacjonalizmu Tatarów krymskich i nadwołżańskich /481
 
Adam Szymański, Nacjonalizm turecki /507
 
Michał Kuryłowicz, Naród i nacjonalizm w pracach Islama Karimowa /529
 
Marcin Rzepka, Afgańskość wobec narodu i religii. Islamizm i nacjonalizm w Afganistanie po 2001 roku /543
 
Biogramy autorów /561
 
Indeks nazwisk /569
 
Summary /589

 

 

Zostań z Nami! Dołącz do naszego newslettera!

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris

Chciałem tylko napisać, że przyjemna ta Wasza strona. Z łatwością znalazłem co chciałem i książki przyszły na czas. Trzymajcie tak dalej!

Dean White

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris
Telefon: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Adres: ul. św. Anny 9,
31-008 Kraków
Modernizacja strony dofinansowana przez:
Logo Ministerstwa