pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Udostępnij
 
Przedmiotem monografii jest analiza wzajemnych relacji między władzą sądowniczą a ustawodawczą w trzech państwach należących do Wspólnoty Narodów, tj. Australii, Kanadzie oraz Nowej Zelandii. W książce przedstawione zostały również rozwiązania przyjmowane w Zjednoczonym Królestwie. Służyły one często jako wzór dla omawianych instytucji ustrojowych lub przynajmniej w pewnym stopniu oddziaływały na pozycję ustrojową parlamentu i sądownictwa w państwach Wspólnoty. Najwięcej miejsca Autor poświęca problematyce sądowej kontroli konstytucyjności ustaw w Australii i Kanadzie oraz praktyce kontrolnej sądów w Nowej Zelandii na tle stosowanych norm określających prawa i wolności jednostki.


"Książka pokazuje szeroki kontekst zagadnienia i udziela kompleksowej, wieloaspektowej odpowiedzi na stawiane pytania, pokazując wzrost roli sądownictwa i rysujące się wobec tego faktu problemy. Z pewnością czytelnika nie powinien zrażać tytuł, sugerujący zamknięcie się treści wokół wąskiego zagadnienia. Tak na prawdę Piotr Mikuli dotyka fundamentów ustrojowych państw anglosaskich, osadzając jednak zagadnienie w ogólnych rozważaniach nad samym systemem politycznym. Praca z pewnością przykuje uwagę każdego Czytelnika zainteresowanego kwestiami ustrojowymi, do lektury nie jest wymagana szczegółowa znajomość systemu prawnego common law, gdyż Autor naświetla, w razie konieczności, rys ustrojowy danego aspektu." (fragment recenzji tomu pochodzący ze strony Koła Naukowego Historyków Studentów UJ)


Zobacz też inne książki z serii Societas.

Zobacz też inne książki z działu prawo.

Książki wydane w ramach serii:

 

Wydania drukowane


 

Wydania elektroniczne
(c) Księgarnia Akademicka