pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Udostępnij
 
O książce: Polacy mieli szczególne powody, by "odkrywać" Ukrainę. Mimo wielowiekowego sąsiedztwa, na przełomie XIX i XX wieku Ukraińcy nadal pozostawali narodem najmniej znanym i lubianym. Ten na ogół negatywny obraz Ukraińca wypływał z faktu, iż nowoczesna ukraińska tożsamość narodowa kształtowała się w ostatnich dwóch wiekach w bezpośredniej opozycji do polskości. Merytoryczne, pozbawione emocji dyskusje o stanie stosunków polsko ukraińskich możliwe były jedynie poza obszarem konfliktu. Kraków okazał się być miejscem w zdecydowanie większym stopniu wolnym od uprzedzeń narodowościowych, które kumulował i podtrzymywał ówczesny Lwów. Właśnie w Krakowie spotkały się drogi trzech wybitnych intelektualistów tego czasu: Mariana Zdziechowskiego, Bohdana Łepkiego, i Wilhelma Feldmana, których, niezależnie od opcji politycznych i narodowych, połączył wspólny cel - porozumienie polsko-ukraińskie.


"W poszczególnych rozdziałach autorka skupia się na kwestiach nazewnictwa Ukraina-Ukrainiec, przyczynach konfliku polsko-ukraińskiego w historii oraz przygląda się kwestii popularyzacji kultury ukraińskiej w Krakowie przełomu XIX i XX wieku, głównie na przykładzie powstających pism Zdziechowskiego, Łepkiego i Feldmana wydawanych drukiem w Krakowie." (fragment recenzji książki pochodzący ze strony Koła Naukowego Historyków Studentów UJ)


Zobacz też inne książki z serii Societas.

Książki wydane w ramach serii:

 

Wydania drukowane


 

Wydania elektroniczne
(c) Księgarnia Akademicka